Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.

Svojim radom Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. usmjeren je na modernizaciju i razvoj unutarnje plovidbe na europskoj razini. Uključivanje riječnog prometa u moderne multimodalne logističke sustave sastavni je dio europske prometne politike...

Više
Položaj : Projekti
Traži:

Trenutni projekti

print

Upoznajte se sa našim radom kroz portfolio završenih projekata i projekata na kojim trenutno radimo.

Sudjelovanje u EU projektima

  • + Danube SKILLSDanube SKILLS

  • + Green DanubeGreen Danube

  • + RIS.EURIS.EU

 

Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Nova cesta 180, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 631 4445
info@crup.hr