Vijesti - CRUP d.o.o. http://www.crup.hr/ hr 19/01/2019 04:05:50 Projekt Green Danube http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=188 01/02/2017 <p><span>Centar za razvoj unutarnje plovidbe je partner na EU projektu Green Danube -&nbsp;</span>Integrated Transnational Policies And Practical Solutions For An Environmentally-Friendly Inland Water Transport System In The Danube Region</p> <p>Start date</p> <dd>01-01-2017</dd><dt>End date</dt><dd>30-06-2019</dd><dt>Budget in Euro</dt><dd>Overall: 1.586.244</dd><dd>ERDF Contribution: 1.267.897,4</dd><dd>IPA Contribution: 80.410</dd><dd>ENI Contribution: 0</dd><dt>Call number</dt><dd>Call 1</dd><dt>Priority</dt><dd>Better connected and energy responsible Danube region</dd><dt>Specific objective</dt><dd>Support environmentally-friendly and safe transport systems and balanced accessibility of urban and rural areas</dd> <p>http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/green-danube</p> Projekt Danube SKILLS http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=187 02/01/2017 <p>Centar za razvoj unutarnje plovidbe je partner na EU projektu Danube SKILLS - i<span>ncreased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services.</span></p> <p><span><span>Program/Programme: Danube Transnational Programme (DTP)</span><br /><span>Trajanje/Duration: 01/01/2017 &ndash; 30/06/2019</span><br /><span>Iznos financiranja/Funding: 1,719,635 &euro;</span><br /><span>Ukupna vrijednost projekta/Project value: 2,023,100 &euro;</span><br /><span>Uloga CRUP-a/CRUP role: Partner</span><br /><span>Voditelj projekta za CRUP: Sa&scaron;a Paić</span><br /><span>Web stranice projekta/Project website:&nbsp;</span><a href="http://www.interreg-danube.eu/danube-skills" target="_blank">http://www.interreg-danube.eu/danube-skills</a></span></p> <p>Osnovni ciljevi projekta Danube SKILLS:</p> <ul> <li>Pobolj&scaron;ati institucijske kapacitete za plovidbu Dunavom poticanjem zajedničkih transnacionalnih kompetencija i vje&scaron;tina u području obrazovanja i razvoja javnih usluga</li> <li>Implementirati zajedničke Europske standarde u javne institucije u području obrazovanja i certificiranja na unutarnjim plovnim putovima</li> <li>Osigurati odgovarajuću razinu znanja javnim institucijama odgovornima za razvoj plovidbe Dunavom kako bi se povećao udio prometa na unutarnjim plovnim putovima</li> <li>Održivi transport Dunavom i poticanje logističkih &ldquo;1-stop-shop&rdquo; usluga</li> <li>Uspostava institucijske suradnje u izgradnji kapaciteta za pobolj&scaron;anje pravnih i političkih okvira za nautičke kvalifikacije i promociju transporta Dunavom</li> </ul> Završetak projekta „Otkrij Posavinu“ i obilazak poplavljenih područja Posavine http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=186 11/06/2014 <p>Projekt &bdquo;Otkrij Posavinu &ndash; Razvoj zajedničke turističke ponude regije Posavina&ldquo;, službeno je zavr&scaron;io jučer, 10. lipnja 2014. Ovaj projekt, koji je financiran od strane Europske unije kroz IPA program prekogranične suradnje Hrvatska &ndash; Bosna i Hercegovina 2007-2013 godine, proveli su Centar za okoli&scaron;no održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva i Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Zagreba. Projekt je trajao godinu i pol dana, od prosinca 2012. do lipnja 2014. godine, a ukupna vrijednost projekta bila je 211.255 EUR.</p> <p>Ciljevi projekta bili su podržati revitalizaciju prekograničnog gospodarstva poticanjem razvoja turizma u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini putem razvoja prepoznatljive zajedničke turističke ponude regije Posavina i promocije regionalnog identiteta i turističke ponude regije Posavina. Projekt je proveden na području općina Gradi&scaron;ka, Kostajnica, Kozarska Dubica, Srbac, Ora&scaron;je, &Scaron;amac i Brčko u BiH, te u Sisačko-moslavačkoj, Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji u Hrvatskoj. Glavni rezultati projekta, koji su ostvareni zajedničkim radom projektnih partnera COOR-a i CRUP-a, ali i u suradnji s turističkim zajednicama i organizacijama, razvojnim agencijama, predstavnicima općina i županija, te turističkim djelatnicima iz Posavine su: kreiranje zajedničkih&nbsp; paketa turističke ponude regije Posavina, osnivanje Udruženja turističkih djelatnika Posavina, kreiranje i izdavanje Turističkog vodiča regije Posavina i stvaranje web portala turističke zajednice regije Posavina <a href="http://discoverposavina.savanavigo.net/">http://discoverposavina.savanavigo.net/</a> Tijekom projekta provedena je i promotivna kampanja turističke regije Posavina na nacionalnim televizijama i najposjećenijim web portalima u BiH i Hrvatskoj.</p> <p>Projekt je trebao zavr&scaron;it zavr&scaron;nim događajem &bdquo;Danom turizma Posavine&ldquo;, koji se trebao održati početkom 6. mjeseca u Slavonskom Brodu. Međutim, zbog katastrofalnih poplava koje su zahvatile Posavinu u svibnju, to nije bilo moguće. Na samom zavr&scaron;etku projekta, projektni partneri posjetili su između 5. i 9. lipnja Slavonski Brod, Županju, &Scaron;amac, Domaljevac, Ora&scaron;je i Tolisu, obi&scaron;li predstavnike turističkih zajednica u tim ugroženim područjima, donirali humanitarnu pomoć i izrazili želju da se posljedice poplava &scaron;to prije saniraju kako bi turizam u ovoj prekrasnoj regiji mogao zaživjeti jo&scaron; i bolje nego prije poplava.</p> <div id="_mcePaste"> <p>&nbsp;</p> </div> Održana tematska sjednica odbora o potencijalima razvoja riječnog cruising turizma u Hrvatskoj http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=185 13/05/2014 <p><b>Hrvatski sabor</b></p> <p><b>Održana tematska sjednica odbora o potencijalima razvoja riječnog cruising turizma u Hrvatskoj</b></p> <p>Odbor za turizam i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga Sabora održali su 8. svibnja 2014. zajedničku sjednicu s temom "Potencijali razvoja riječnog cruising turizma u Hrvatskoj". Za CRUP d.o.o. iznimno je važno da je uvodničar na sjednici bio doc. dr. sc. Goran Vojković, pravni savjetnik CRUP-a i docent Fakulteta prometnih znanosti. U radu sjednice sudjelovao je i Ivan &Scaron;uker, dipl. ing. direktor CRUP-a.</p> <p>Prenosimo iz priopćenja Hrvatskog sabora:</p> <p>&bdquo;Tematska sjednica dvaju saborskih odbora okupila je vi&scaron;e od 60 predstavnika Ministarstva turizma, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva za&scaron;tite okoli&scaron;a i prirode, Hrvatske turističke zajednice, turističkih zajednica županija i gradova Slavonije i Baranje, strukovnih komora, turističkih i putničkih agencija, lučkih uprava, parkova prirode, Instituta za turizam te brojne druge turističke djelatnike.</p> <p>Uvodničari doc. dr.sc. Goran Vojković s Prometnoga fakulteta, dr.sc. Sini&scaron;a Horak iz Instituta za turizam i ravnateljica Lučke uprave Vukovar Božana Mato&scaron; prezentirali su sada&scaron;nje stanje riječnog cruisinga u Hrvatskoj, prednosti i slabosti postojećeg zakonodavnog i strate&scaron;kog okvira te mogućnosti razvoja ovog turističkog segmenta.</p> <p>Na riječnim krstarenjima u Europi 2013. godine sudjelovalo je oko 950.000 putnika. Od oko 500 međunarodnih krstarenja Dunavom čak polovica ih nije pristala u hrvatskim riječnim lukama. Kako bi se unaprijedio cjeloviti proizvod riječnih krstarenja u Hrvatskoj predloženo je koncipiranje turističke ponude koja bi afirmirala Hrvatsku kao cruising odredi&scaron;ta, stvaranje inovativnog turističkog doživljaja u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama i uvođenje tematskih itinerera koji bi obuhvatili kulturnu i prirodnu ba&scaron;tinu te vrhunsku eno-gastronomsku ponudu. Osim Dunava, dugoročno valja promi&scaron;ljati i valorizaciju Save, Drave i dijela Kupe kao plovnih pravaca, rečeno je među ostalim u uvodnom dijelu sjednice.</p> <p>U raspravi je ustvrđeno da bi &scaron;to žurnije trebalo izraditi strate&scaron;ki i akcijski plan razvoja riječnog cruising turizma kako bi lokalne samouprave zajedno sa svim ključnim dionicima mogle uspje&scaron;no pridonijeti razvoju ovog specijaliziranog turističkog proizvoda. Na tome bi trebala poraditi ministarstva prometa i turizma, uz potporu ministarstava kulture, za&scaron;tite okoli&scaron;a i poljoprivrede, nagla&scaron;eno je tijekom rasprave. Uz to je kao prvi korak u promociji riječnog turizma, za jesen 2014. godine dogovoren tematski posjet najvažnijih predstavnika cruising turizma: vlasnika najvećih agencija, brodara, bookera te predstavnika medija, &scaron;to bi zasigurno pomoglo uvr&scaron;tavanju Hrvatske u relevantne programe i kataloge međunarodnoga cruisinga.</p> <p>Istaknuto je također kako bi realizacija projekta 'Zagreb na Savi' bitno mogla doprinijeti budućemu razvoju riječnoga cruisinga u Hrvatskoj jer bi se njime omogućilo dodatno valoriziranje sjajnih potencijala savskog plovnog puta sve do Zagreba.</p> <p>Predsjednici dvaju saborskih odbora, Goran Beus Richembergh i Nada Turina-Đurić, obavijestili su okupljene da će odbori na osnovu dana&scaron;njih uvodnih izlaganja i rasprave izraditi dokument koji će obuhvatiti analizu postojećeg stanja riječnog cruising turizma u Hrvatskoj i preporuke ciljano usmjerene resornim institucijama s prijedlozima unaprjeđenja postojećeg stanja.&ldquo;</p> Uspješan završetak projekta BulRIS Implementacija Riječnih informacijskih servisa na bugarskom dijelu Dunava http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=184 14/01/2014 <p>Najveći projekt implementacije Riječnih informacijskih servisa u Europi 2013. godine zavr&scaron;en je krajem prosinca u Bugarskoj. Na bugarskom dijelu Dunava uspostavljen je RIS u punom opsegu i s potpunom pokriveno&scaron;ću. Projekt je obuhvaćao velike građevinske radove i implementaciju visoke tehnologije. Izgrađeno je 8 baznih stanica uzduž toka rijeke i novi potpuno opremljen operativni centar. Vrijednost projekta, čiji je naručitelj tvrtka Bulgarian Ports Infrastructure, je bila 6 milijuna eura, a financiran je iz fondova EU.</p> <p>Najvažniji dio sustava je isporučila hrvatska tvrtka <b>Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.</b> iz Zagreba. Sustav za praćenje prometa (Tracking and Tracing &ndash; T&amp;T) i obavje&scaron;ćivanje sudionika u prometu na rijeci (Safety Related Messages &ndash; SRM) baziran je na AIS tehnologiji (Automatic Identification System) koja se također koristi u zračnom i pomorskom prometu. Sustav za upravljanje AIS mrežom na kojem se temelji RIS, u potpunosti je razvijen od strane CRUP-ovih inženjera, proizveden i isporučen prije zadanog roka. Edukaciju i certificiranje korisnika prilikom predaje sustava proveli su CRUP-ovi IT stručnjaci.</p> <p>Sustav za upravljanje AIS mrežom je visoke kompleksnosti, sposoban u stvarnom vremenu pratiti promet svih plovila na dužini toka od preko 500 km. Upravljajući mrežom od 8 baznih stanica sustav prikuplja dinamičke i statičke podatke - o trenutnoj poziciji, brzini, smjeru, nazivu, vrsti i dimenzijama plovila, broju putnika i posade te odredi&scaron;tu te ih pohranjuje u centralnu bazu podataka. U isto vrijeme svi prikupljeni podaci se prikazuju na karti i dostupni su operateru u stvarnom vremenu kao strate&scaron;ki prikaz prometne situacije, odnosno STI (Strategic Traffic Image). Operater u svakom trenutku ima uvid u stanje prometa na plovnom putu &scaron;to mu omogućuje nadzor plovidbe i predviđanje potencijalno incidentnih situacija. Operater preko sustava može slati obavijesti ili upozorenja pojedinim ili svim plovilima u određenom sektoru.</p> <p>Sustav omogućava i potpunu rekonstrukciju prometne situacije iz pro&scaron;losti na temelju informacija pohranjenih u centralnu bazu podataka. Povijesna situacija se prikazuje na identičan način kao i stvarna, odnosno točno onako kako je izgledala u odabranom vremenskom trenutku. To omogućava analizu incidentnih ili spornih situacija na jednostavan i iznimno učinkovit način. Sustav omogućuje i razmjenu podataka s udaljenim kontrolnim centrima tako da je vlasniku broda u Rotterdamu omogućen uvid u stanje i poziciju njegovih plovila koja se nalaze trenutno u Bugarskoj.</p> <p>RIS sustav je iznimno važan za sigurnost plovidbe i očuvanje okoli&scaron;a, ali predstavlja i platformu za unapređenje plovidbe kroz efikasnije planiranje putovanja i upravljanje prometom u cjelini, ali i na kritičnim segmentima kao &scaron;to su lučka područja ili prevodnice. Sustav je također važan za učinkovito planiranje ostalih vidova transporta te podupire intermodalnost i pomaže svim sudionicima učinkovitije planiranje protoka robe.</p> <p>Sličan sustav je CRUP razvio i implementirao na hrvatskom dijelu Dunava koji je u službenoj uporabi od 2010. godine, a dio je postavljen kao pilot projekt na dijelu Save kod Slavonskog Broda. CRORIS je vrhunski RIS sustav koji je Hrvatsku uvrstio među vodeće zemlje u razvoju i primjeni te tehnologije. Osim u Hrvatskoj i Bugarskoj CRUP je svoju tehnologiju implementirao u Francuskoj na rijeci Seini i u Slovačkoj na Dunavu.</p> <p><b>AIS i</b><b> VHF mreža</b></p> <p>Fotografije u visokoj rezoluciji: <a href="http://crup.hr/bulris_press_photos/">http://crup.hr/bulris_press_photos/</a></p> Radionica: "EU Direktiva o ugovorima o koncesiji" http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=183 07/11/2013 <p>Centar za razvoj unutarnje plovidbe u suradnji s Dunavskom komisijom organizira radionicu "<b>Nova EU Direktiva o dodjeli koncesijskih ugovora</b>." Radionića će biti održana <b>12. prosinca 2013. od 10.00 do 17.00</b> <b>h</b> u sjedi&scaron;tu <b>Dunavske komisije</b> u <b>Budimpe&scaron;ti, Bencz&uacute;r u. 25., Mađarska</b>.</p> <p>Polaznicima će biti obja&scaron;njene promjene koje će donijeti dono&scaron;enje EU Direktive o ugovorima o koncesiji i njen utjecaj na daljnji razvoj podunavskih luka.</p> <p>Nema kotizacije.</p> <p>Prijavnicu za radionicu i pozivno pismo možete preuzeti <a href="../../2013_12_concessions_budapest/">ovjde</a>.</p> Projekt „Otkrij Posavinu“ - Održana radionica o religijskom turizmu i turizmu kulturno-povijesnog nasljeđa u regiji Posavina http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=182 11/10/2013 <p>Jučer je u Franjevačkom samostanu Tolisa u općini Ora&scaron;je, BiH, u okviru projekta &bdquo;Otkrij Posavinu &ndash; Razvoj i promocija zajedničke turističke ponude regije Posavina&ldquo;, održana radionica o religijskom turizmu i turizmu kulturno-povijesnog nasljeđa turističke regije Posavina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radionicu su pozdravnim govorom otvorile voditeljice projekta iz BiH i Hrvatske, Aleksandra Tomić Ćato iz COOR-a i Renata Kadrić iz CRUP-a, a sudionicima je nakon toga poželio dobrodo&scaron;licu Gvardijan samostana, fra Marijan Živković. Slijedila je prezentacija Olivera Or&scaron;olića iz Turističke zajednice Županije Posavske o turizmu i posebno o atrakciji ove županije, posebnoj vrsti crnog stabla abonos. Željka Perković, pročelnica Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH u Slavonskom Brodu, predstavila je rijeku Savu kao izvor i čuvara ba&scaron;tine, te napravila presjek najvažnijih religijskih, kulturnih i povijesnih atrakcija u hrvatskom dijelu Posavine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>U stručnom dijelu radionice glavnu riječ imao je dr.sc. Hajrudin Hadžidedić, stručnjak za razvoj selektivnih vrsta turizma, koji je održao prezentacije o religijskom turizmu i mogućnostima njegova razvoja, kao i o stvaranju novog turističkog proizvoda. Na kraju radionice uslijedila je diskusija sudionika o potencijalima i najvažnijim religijskim i kulturno-povijesnim objektima u Posavini, kako u BiH, tako i u Hrvatskoj, te o njihovom uključivanju u zajedničku turističku ponudu regije Posavina. Nakon radionice slijedio je obilazak crkve, muzeja i knjižnice, koji se nalaze u okviru samostana Tolisa. Svi sudionici bili su odu&scaron;evljeni gostoljubivo&scaron;ću domaćina Franjevaca.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I ova radionica je pokazala velik potencijal koju Posavina ima za razvoj zajedničke turističke ponude, obzirom da je ovo regija bogate povijesti, a time i bogatog kulturno-povijesnog nasljeđa,&nbsp; te prepuna povijesnih religijskih objekata, i sa jedne, i sa druge strane rijeke Save.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt &bdquo;Otkrij Posavinu&ldquo; financira Europska unija, kroz IPA program prekogranične suradnje Hrvatska &ndash; Bosna i Hercegovina 2007-2013, a provode ga Centar za okoli&scaron;no održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva i Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Zagreba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kratak prilog o radionici možete pogledati na sljedećem linku:</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=zb8o6Keu_kE">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=zb8o6Keu_kE</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Projekt „Otkrij Posavinu“ - Održana radionica o razvoju ruralnog turizma u Posavini http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=181 13/09/2013 <p>Jučer je u Eko-etno selu Stara Kapela, u okviru projekta &bdquo;Otkrij Posavinu &ndash; Razvoj i promocija zajedničke turističke ponude regije Posavina&ldquo;, održana radionica o razvoju ruralnog turizma turističke regije Posavina. Na radionici su sudjelovali predstavnici turističkih zajednica, lokalne uprave, gospodarskih komora i razvojnih agencija iz područja Posavina, a poseban gost radionice bio je Danijel Maru&scaron;ić, župan Brodsko-posavske županije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radionicu su pozdravnim govorom otvorile voditeljice projekta iz BiH i Hrvatske, Aleksandra Tomić Ćato iz COOR-a i Renata Kadrić iz CRUP-a, a nakon toga je sudionike pozdravio Stjepan Bo&scaron;njaković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Brodsko-posavske županije. Slijedila je prezentacija Vesne Rajković, načelnice Sektora za razvoj posebnih oblika turizma iz Ministarstva turizma RH, o ruralnom turizmu općenito i razvoju u Hrvatskoj. U stručnom dijelu radionice glavnu riječ je imao Petar Huljić, direktor Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, koji je održao prezentacije o dosada&scaron;njem razvoju ruralnog turizma u hrvatskom dijelu Posavine. Antun Staklarević, vlasnik Tunjine kuće u kojoj se radionica održala, ukratko je ispričao svoja iskustva u bavljenju ruralnim turizmom i istakao koji su potencijalni problemi. Branka Mihajlović iz Turističke organizacije Republike Srpske predstavila je dosada&scaron;nji razvoj ruralnog turizma i potencijale u bosanskom dijelu Posavine. Nakon toga je slijedila prezentacija o dosada&scaron;njoj suradnji na području ruralnog turizma između Hrvatske i BiH u kojoj su svoja iskustva podijelili Petar Huljić, Dinka Matijević, direktorica Turističke zajednice Nove Gradi&scaron;ke i Vi&scaron;nja Zdjelarević, vlasnica Vinarije Zdjelarević. &nbsp;Nakon radionice slijedio je ručak i obilazak Eko-etno sela Stara Kapela.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sudionici radionice složili su se da ruralni turizam u Posavini ima velik potencijal za razvoj jer kombinira nekoliko različitih turističkih prednosti koje Posavina posjeduje: prekrasna priroda, očuvana tradicija, izvrsna gastronomska ponuda i ljubazni domaćini.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt &bdquo;Otkrij Posavinu&ldquo; financira Europska unija, kroz IPA program prekogranične suradnje Hrvatska &ndash; Bosna i Hercegovina 2007-2013, a provode ga Centar za okoli&scaron;no održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva i Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Zagreba.</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p>Video prilog o radionici možete pogledati ovdje:</p> <p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ljM_GxgrXz8">http://www.youtube.com/watch?v=ljM_GxgrXz8</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> NAIADES II http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=180 10/09/2013 <p>Europska komisija usvojila je 10.rujna paket programa NAIADES II &bdquo;Prema kvalitetnom prijevozu unutarnjim vodnim putovima&ldquo;. Paket se sastoji od sljedećih dokumenata:</p> <ul> <li>Dokumenta &bdquo;NAIADES II &ndash; Prema kvalitetnom prijevozu unutarnjim vodnim putovima&ldquo;</li> <li>Radnog dokumenta &bdquo;Ozelenjavanje flote: smanjenje &scaron;tetnih emisija u prijevozu unutarnjim plovnim putovima&ldquo;, koji nadopunjuje glavni dokument NAIADES II</li> <li>Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća koja postavlja tehničke uvjete za riječna plovila i poni&scaron;tava Direktivu 2006/87/EC Europskog parlamenta i Vijeća</li> <li>Prijedloga Regulative Europskog parlamenta i Vijeća koja nadopunjava Regulativu Vijeća br. 718/1999</li> </ul> <p>NAIADES II dokument ima za cilj stvoriti uvjete za prijevoz unutarnjim vodnim putovima da postane kvalitetna vrsta prijevoza. Dokument postavlja program za aktivnosti vezane za politike i propise na području prijevoza unutarnjim vodnim putovima u razdoblju 2014.-2020. Predložene su aktivnosti u sljedećim područjima na kojima je ključno djelovati:</p> <p>1. Kvalitetna infrastruktura</p> <p>2. Kvaliteta kroz inovacije</p> <p>3. Glatko funkcioniranje trži&scaron;ta</p> <p>4. Ekolo&scaron;ka kvaliteta putem niskih emisija</p> <p>5. Vje&scaron;ta radna snaga i kvalitetna zaposlenja</p> <p>6. Integracija unutarnje plovidbe u multimodalne logističke lance</p> <p>Drugi elementi ovog paketa predstavljaju prve korake prema implementaciji NAIADES II programa. Radni dokument je prilog procjeni utjecaja budućih inicijativa vezanih za ozelenjavanje riječne flote, prijedlog Direktive koji postavlja tehničke uvjete za plovila unutarnje plovidbe je priprema za implementaciju novog pristupa za upravljanje u unutarnjoj plovidbi, a prijedlog koji nadopunjava Regulativu br. 718/1999 omogućava &scaron;iri raspon aktivnosti financiranja vezanih za podr&scaron;ku unutarnjoj plovidbi. Nadalje, u području Riječnih informacijskih servisa, Europska komisija usvojila je implementacijsku Regulativu koja uvodi harmonizirani informacijski sustav za prikazivanje elektronskih karata (ECDIS).</p> <p>Sve dokumente možete preuzeti na sljedećem linku: <a href="http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades2_en.htm">http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades2_en.htm</a></p> Nastavak projekta PLATINA – PLATINA II http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=179 02/09/2013 <p>1. rujna službeno je započela provedba projekta PLATINA II, koji predstavlja nastavak uspje&scaron;no provedenog projekta PLATINA (Platforma za implementaciju NAIADES-a), koji je trajao od 2008. do 2012. godine. Projekt PLATINA II financiran je od strane Europske unije u okviru 7. Okvirnog programa za istraživanje i razvoj (FP7), i to kroz komponentu &bdquo;Transport&ldquo;. Osnovni cilj ovog projekta je podr&scaron;ka implementaciji Europskog akcijskog plana za promociju i unapređenje unutarnje plovidbe.</p> <p>U projektu sudjeluje 12 partnera iz EU, između ostalog i Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) kao predstavnik Hrvatske. Aktivnosti u projektu podijeljene su na četiri radna paketa koja pokrivaju četiri najvažnija područja akcijskog plana NAIADES a to su:</p> <ul> <li>Trži&scaron;te i informiranje</li> <li>Inovacije i flota</li> <li>Zaposlenja i vje&scaron;tine</li> <li>Infrastruktura</li> </ul> <p>Projekt će trajati 2 i pol godine, od rujna 2013. do ožujka 2016. godine. Vi&scaron;e informacija o prethodnom projektu PLATINA, kao i buduće vijesti o novom projektu možete naći na službenoj web-stranici <a href="http://www.naiades.info/">http://www.naiades.info/</a></p> Održana radionica o razvoju eko turizma u Posavini http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=178 14/06/2013 <p>Jučer je u Nacionalnom parku Kozara, u okviru projekta &bdquo;Otkrij Posavinu &ndash; Razvoj i promocija zajedničke turističke ponude regije Posavina&ldquo;, održana radionica o razvoju eko turizma turističke regije Posavina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Radionicu je uvodnim govorom otvorio prof. dr. Tarik Kupusović, predsjednik Centra za okoli&scaron;no održivi razvoj, a potom su uslijedile tematske prezentacije: &bdquo;Turizam &ndash; BiH&ldquo; koju je održala Brankica Pandurević, &scaron;ef Odsjeka za turizam Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te prezentacije &bdquo;Prirodni /Eko Turizam &ndash; dosada&scaron;nja iskustva&ldquo; i &bdquo;Potencijali na području turističke regije Posavina&ldquo; koje je održao prof. Jovo Ateljević. Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka Kozara prezentirao je NP Kozara kao primjer dobre prakse u BiH, dok je Milijana Borojević iz Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA prezentirala projekt &bdquo;Biciklom za turizam bez granica &ndash; BIKE 4 TWF&ldquo; kao primjer dobre prakse prekogranične suradnje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sudionici radionice, koji su uglavnom bili iz turističkih zajednica i organizacija, lokalne uprave, gospodarskih komora i razvojnih agencija iz područja Posavine, i sa jedne i sa druge strane rijeke, na kraju radionice su podijeljeni u radne grupe. Svaka grupa je razmatrala pojedine ideje i aspekte za razvoj eko turizma u Posavini, a nakon prezentacije tih ideja uslijedila je vrlo aktivna rasprava.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na radionici je potvrđeno da je održivi razvoj i za&scaron;tita prirode i očuvanje bioraznolikosti turističke regije Posavina preduvjet za razvoj svih vrsta turizma, a posebno prirodnog/eko turizma. Također je nagla&scaron;eno da je neophodno sudjelovanje lokalne zajednice, kao i ostalih razina vlasti, u svim segmentima za&scaron;tite okoli&scaron;a.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt &bdquo;Otkrij Posavinu&ldquo; financira Europska unija, kroz IPA program prekogranične suradnje Hrvatska &ndash; Bosna i Hercegovina 2007-2013, a provode ga Centar za okoli&scaron;no održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva i Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Zagreba.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilog o radionici možete pogledati na sljedećem linku:</p> <p>&nbsp;</p> <p>http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=KePZwgZ0yWo</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Najava seminara „Koncesije na lučkom području prema novom Zakonu o koncesijama“ http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=175 05/06/2013 <p>Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. i Pravni fakultet Sveučili&scaron;ta u Zagrebu organiziraju seminar na temu <b>&bdquo;Koncesije na lučkom području prema novom Zakono o koncesijama&ldquo;. </b>Seminar će se održati <b>20. lipnja 2013. od 10.00. do 17.00h </b>u prostorima<b> Hrvatske gospodarske komore na adresi Rooseveltov trg 2, Zagreb.</b></p> <p>Navedeni seminar predstavlja jednodnevno predavanje u cilju stjecanja potrebnih novih znanja o novom, bitno drugačijem sustavu koncesioniranja koji se uvodi u Republici Hrvatskoj, a koji predstavlja kombinaciju propisa o koncesijama, javnoj nabavi, javno-privatnom partnerstvu i upravnog postupka.</p> <p>Polaznici će pohađanjem seminara dobiti uvid u novi pravni okvir, kako bi bili spremni za primjenu novih sektorskih propisa o koncesioniranju na lučkom području, kada ti propisi budu doneseni.</p> <p>Predavači&nbsp; na seminaru su <b>doc. dr. sc. Goran Vojković, doc. dr. sc. Frane Staničić </b>te<b> Damir Cimer</b>.</p> <p><b>Kotizacija </b>seminara iznosi <b>990 kn + PDV, a za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na <a href="mailto:info@crup.hr">e-mail</a></b><b>, telefonom na (01) 631 4445 ili faksom na (01) 631 4444.</b></p> <p>Letak za seminar možete preuzeti <a href="http://crup.hr/2013_strucni_skup_koncesije/">ovdje</a>.</p> <p>Prijavnicu za seminar možete preuzeti <a href="http://crup.hr/2013_strucni_skup_koncesije/strucni_skup-prijavnica.pdf">ovdje</a>.</p> Radionica o nautičkom turizmu na rijeci Savi http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=174 17/05/2013 <p>Jučer je u Parku prirode Lonjsko Polje, u okviru projekta &ldquo;Otkrij Posavinu &ndash; Razvoj i promocija zajedničke turističke ponude regije Posavina&ldquo;, održana radionica o nautičkom turizmu na rijeci Savi.</p> <p>Radionicu je otvorio Ivo Ba&scaron;ić, savjetnik ministra, iz Ministarstva turizma Republike Hrvatske prezentacijom o Strategiji razvoja turizma RH, s osvrtom na kontinentalni i nautički turizam. On je naglasio da je nautički turizam na rijekama u Hrvatskoj do sada bio na marginama zanimanja javnosti, te da ovakve radionice doprinose poticanju dijaloga o budućem razvoju. Renata Kadrić iz CRUP-a ukratko je predstavila projekt &bdquo;Otkrij Posavinu&ldquo; i dala pregled trenutnih i budućih aktivnosti u projektu. U stručnom dijelu radionice, prezentacije su održali Zrinko Zvocak iz Luke Vukovar, Milan Stevanović iz Prvog parobrodskog dru&scaron;tva Beograd i Mario Vlahinić iz Lučke uprave Sisak. Zrinko Zvocak govorio je o dosada&scaron;njem razvoju nautičkog turizma na rijekama Drava i Dunav, kao i mogućnostima da se ta iskustva iskoriste kao temelj za razvoj ove vrste turizma na Savi. Milan Stevanović je podijelio svoje iskustvo riječnog agenta za turističke ture po rijekama u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini i naglasio da je područje Posavine iznimno turistički zanimljivo. Mario Vlahinić predstavio je iskustva Lučke uprave Sisak u izgradnji i opremanju putničkog pristani&scaron;ta, te savjetovao prisutne o svim procedurama i problemima na koje mogu naići u ovom procesu. Na kraju radionice, Selma Osmanagić Klico iz COOR-a predstavila je projektnu inicijativu da se osnuje udruga turističkih djelatnika Posavina koja bi okupila zainteresirane osobe i sa jedne i sa druge strane Save. Nakon radionice slijedio je ručak na turističkom brodu i vožnja na relaciji Krapje-Jasenovac-Krapje.</p> <p>Zaključak radionice je da postoji veliki potencijal i interes za razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi, te da je potrebno vi&scaron;e ovakvih inicijativa koje bi okupile stručnjake iz ovog područja, kao i predstavnike lokalnih zajednica iz regije Posavina.</p> <p>Projekt &bdquo;Otkrij Posavinu&ldquo; sufinanciran je od strane Europske unije iz sredstava programa IPA prekogranična suradnja Hrvatska &ndash; Bosna i Hercegovina, a provode ga Centar za okoli&scaron;no održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva i Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Zagreba.</p> <p>TV prilog o jučera&scaron;njoj radionici možete pogledati na sljedećem <a href="http://sensservis.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=53058:-lonjsko-polje-radionica-o-razvoju-nautikog-turizma-na-rijeci-savi-u-okviru-projekta-qotrij-posavinuq-prilog-0258&amp;catid=55:bih&amp;Itemid=200">linku</a>.</p> Uvodna radionica projekta „Otkrij Posavinu – Razvoj zajedničke turističke ponude regije Posavina“ http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=172 22/03/2013 <p>Javna prezentacija projekta &bdquo;Otkrij Posavinu &ndash; Razvoj i promocija zajedničke turističke ponude regije Posavina&ldquo; održana je 21. ožujka 2013. godine u Srpcu, BiH, na lokaciji za&scaron;tićenog močvarnog područja Bardača.</p> <p>Projekt &bdquo;Otkrij Posavinu &ndash; Razvoj zajedničke turističke ponude regije Posavina&ldquo; financiran je od strane Europske unije iz sredstava programa IPA prekogranična suradnja Hrvatska &ndash; Bosna i Hercegovina, a provode ga Centar za okoli&scaron;no održivi razvoj (COOR) iz Bosne i Hercegovine i Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Hrvatske. Glavni ciljevi projekta su revitalizacija prekograničnog gospodarstva poticanjem razvoja prepoznatljive zajedničke turističke ponude, te promocija regionalnog identiteta i turističke ponude regije Posavina.</p> <p>Voditeljica projekta Aleksandra Tomić-Ćato iz Centra za okoli&scaron;no održivi razvoj iz Sarajeva naglasila je da je ovaj projekt nastavak uspje&scaron;no realiziranog projekta Sava Navigo, izražavajući pri tome zahvalnost glavnom financijeru projekta Europskoj uniji, koja je prepoznala kvalitetu ove projektne ideje, kao i značaj turističkih potencijala ove regije. &bdquo;Zadovoljni smo dosada&scaron;njom suradnjom sa partnerom, CRUP-om iz Zagreba, &scaron;to je dobra pretpostavka za uspje&scaron;nu realizaciju i ovog projekta. Sudjelovanje mnogobrojnih turističkih organizacija iz obje države na dana&scaron;njoj javnoj prezentaciji, razlozi su zbog kojih očekujemo da će se planirani rezultati ostvariti&ldquo;, rekla je Tomić-Ćato.</p> <p>I iz CRUP-a su optimistični po pitanju zajedničke suradnje i sudjelovanju turističkih organizacija u projektu. &bdquo;Ovo nam je već drugi&nbsp; projekt vezan za razvoj turizma u području Posavine i vidimo da postoji veliki potencijal i za daljnji razvoj. U nekim narednim projektima planiramo jo&scaron; jače uključiti turističke organizacije sa ovog područja jer je to preuvjet održivosti na&scaron;ih projektnih rezultata&ldquo;, rekla je zamjenica voditeljice projekta Renata Kadrić iz CRUP-a.</p> <p>Savjetnik za tehnička pitanja plovidbe u Sekretarijatu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, Du&scaron;ko Isaković istakao je visoku estetsko-ekolo&scaron;ku vrijednost sliva Save, koja je prepoznata kao potencijal za razvoj turizma: &bdquo;Razvoj nautičkog i rekreativnog turizma, eko-turizma, kulturno i socijalno osvije&scaron;tenog turizma i jo&scaron; nekih drugih vidova ima veliki potencijal za razvoj turističke ponude i prekogranične suradnje u regiji. Savska komisija je odnedavno određeni broj svojih aktivnosti posvetila upravo ovakvim projektima koji imaju prekogranični značaj&ldquo;, rekao je Isaković.</p> <p>Na sljedećim radionicama, u okviru jednoipolgodi&scaron;njeg trajanja projekta, tematski će se pristupiti različitim aspektima turističkih potencijala regije Posavina.</p> <p>Vi&scaron;e u video prilogu na sljedećem linku:</p> <p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=l2AhxKwRUYo">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=l2AhxKwRUYo</a></p> Međunarodna konferencija „Rijeka Sava – Transportni koridor i turistička destinacija“ http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=171 08/03/2013 <p>U Beogradu je 6. ožujka 2013. u organizaciji Međunarodne komisije za sliv rijeke Save održana konferencija &bdquo;Rijeka Sava &ndash; Transportni koridor i turistička destinacija&ldquo;. Cilj konferencije je bio okupiti na jednom mjestu sve zainteresirane strane i sudionike iz sliva rijeke Save i predstaviti razvojne planove i programe iz područja unutarnje plovidbe u slivu rijeke Save, u okviru sustava opće politike za razvoj europske mreže vodnih putova i tekućih i planiranih aktivnosti na području razvoja turizma.</p> <p>Na konferenciji koju je otvorio ministar prometa Republike Srbije Milutin Mrkonjić, okupilo se oko 80 sudionika, predstavnika vladinog sektora, nevladinih organizacija, poslovnog i akademskog sektora iz područja unutarnje plovidbe, turizma, voda i za&scaron;tite okoli&scaron;a iz svih zemalja članica Savske komisije (Slovenija, Hrvatska, BIH i Srbija). Pored europskog koordinatora za unutarnje vodne putove Karle Peijs i drugih predstavnika Europske komisije, sudionici konferencije bili su i predstavnici Međunarodne komisije za za&scaron;titu rijeke Dunav, Dunavske komisije, Dunavske strategije EU kao i drugih međunarodnih organizacija i institucija.</p> <p>Na konferenciji je jasno istaknuta potreba korisnika plovnog puta rijeke Save da se ovaj plovni put u &scaron;to kraćem roku osposobi za plovidbu. Izražena je potreba da Savska komisija, u kontaktu i u suradnji sa državama članicama, i dalje poduzima značajne napore kako bi se prevladale sve postojeće te&scaron;koće u implementaciji projekta obnove plovnog puta na rijeci Savi. Također je na konferenciji potvrđeno da postoji veliki potencijal, kao i interes u regiji za razvoj svih vidova održivog turizma (nautički, rekreativni, eko-turizam itd.). U tom pogledu, Savska komisija je prepoznata kao dobar okvir za daljnje uključivanje interesnih skupina iz svih savskih država i svih dru&scaron;tvenih sektora, kao mehanizam za učinkovitiju pripremu i implementaciju prekograničnih projekata te kao platforma za koordinaciju daljnjih aktivnosti na slivu rijeke Save u području održivog turizma.</p> <p>Sve prezentacije sa Konferencije bit će uskoro dostupne na web stranici Savske komisije <a href="http://www.savacommission.org/">www.savacommission.org</a></p> Započeo projekt "Otkrij Posavinu" http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=170 11/02/2013 <p>U okviru projekta &ldquo;Otkrij Posavinu &ndash; Razvoj zajedničke turističke ponude regije Posavina&ldquo;, koji je sufinanciran od strane Europske unije iz sredstava programa IPA prekogranična suradnja Hrvatska &ndash; Bosna i Hercegovina, održan je prvi partnerski sastanak 08.02.2013. godine u prostorijama Centra za okoli&scaron;no održivi razvoj (COOR) u Sarajevu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Provedba projekta, ukupne vrijednosti 211.225 EUR, kojeg implementiraju Centar za okoli&scaron;no održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva i Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Zagreba, službeno je započela 11.12.2012.godine, a projekt će trajati 18 mjeseci. Ovaj projekt predstavlja svojevrstan nastavak projekta&nbsp; &bdquo;Sava Navigo &ndash; Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina&ldquo;, koji su isti projektni partneri uspje&scaron;no proveli 2011. godine.</p> <p>Glavni ciljevi projekta su podr&scaron;ka revitalizaciji prekograničnog gospodarstva poticanjem razvoja turizma u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te razvoj prepoznatljive zajedničke turističke ponude regije Posavina i promocija regionalnog identiteta i turističke ponude regije Posavina.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Krajnji korisnici projekta bit će turistički uredi regije Posavina, turisti, lokalna zajednica i građani.&nbsp;</p> <p>Planirano je, između ostalog, održavanje vi&scaron;e tematskih radionica na kojima će biti predstavljeni turistički potencijali svih posavskih mjesta i gradova uključenih u projekt i mogućnosti za stvaranje zajedničke turističke ponude, zatim uspostavljanje Udruženja turističkih organizacija regije Posavina i izrada plana i alata za promociju regionalnog identiteta i zajedničke turističke ponude.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Početni događaj planiran je za drugu polovicu ožujka 2013. godine, s ciljem okupljanja predstavnika svih turističkih ureda i općina iz regije Posavina, kao i ostalih zainteresiranih strana iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.</p> Uvodna konferencija projekta HINT http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=169 31/01/2013 <p>U Bukure&scaron;tu je 31. siječnja 2013. održana uvodna konferencija projekta HINT (Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology) koji se provodi u okviru EU programa Transnacionalni program Jugoistočna Europa (SEE). Projekt HINT (Harmonizirani transport unutarnjim plovnim putovima kroz edukaciju i informacijsku tehnologiju) nastavak je projekta NELI (Mreža suradnje za logističku i nautičku naobrazbu fokusiranu na unutarnju plovidbu na Dunavskom koridoru putem inovativnih rje&scaron;enja), a formalno je započeo u rujnu 2012. godine i trajat će do kolovoza 2014. godine.</p> <p>Projektni partneri su četrnaest biv&scaron;ih partnera iz projekta NELI uz jo&scaron; četiri nova, &scaron;to ukupno čini 18 partnera iz osam zemalja. Predstavnik Hrvatske u projektu je Centar za razvoj unutarnje plovidbe, koji je sudjelovao i u projektu NELI.</p> <p>Ovaj projekt, osim &scaron;to su nadovezuje na prethodni projekt NELI, temelji se i na odrednicama Dunavske strategije, u kojoj se nagla&scaron;ava da se plovidba na Dunavu trenutno suočava sa manjkom nautičkog osoblja, &scaron;to je također uzrokovano ograničenim prilikama za trening i obrazovanje u podunavskim zemljama. Stoga se kroz projekt HINT planira ojačati transnacionalno partnerstvo na području edukacije i treninga u unutarnjoj plovidbi u jugoistočnoj Europi.</p> <p>Najvažnije aktivnosti projekta bit će sljedeće:</p> <ul> <li>Integracija podunavske regije u harmonizirane europske edukacijske procese podržavanjem i promocijom nastanka i implementacije harmoniziranih europskih standarda treninga riječnih kadrova;</li> <li>Razvoj treninga i vrednovanje IT aplikacija i alata uspostavom platforme za vlastitu procjenu ADN certifikata, razvoj studija slučajeva, povezanih multimedijalnih materijala, novih modula za učenje u sklopu INeS Danube platforme (npr. RIS);</li> <li>Izrada okvirnih uvjeta za transnacionalnu suradnju uspostavom suradničke platforme za sve subjekte uključene u prijevoz unutarnjim plovnim putovima (pružatelje edukacije i treninga, dionike, itd.), preno&scaron;enje edukacijskih i trening materijala vezanih uz transport na unutarnjim plovnim putovima, kalendar događaja vezanih uz Dunav, relevantne mreže, projekti i inicijative, identifikacija i implementacija akcija suradnje;</li> <li>Razvoj poslovnih i tehničkih koncepata za &scaron;kolski brod na Dunavu, simulator plovidbe i simulator luka/logistike koji će rezultirati krajnjim razvojem harmoniziranog koncepta za trening na brodu i simulatoru;</li> <li>Promocija poslova i karijera na području transporta unutarnjim plovnim putovima putem transnacionalnih kampanja za poslove u sektoru transporta unutarnjim plovnim putovima i pilot akcija organiziranih u novim informacijskim i trening centrima koji su razvijeni/pro&scaron;ireni tijekom projekta u BG, SK, RS, HR, RO i UA. </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Vi&scaron;e informacija o projektu možete naći na web stranici <a href="http://www.hintproject.net/">www.hintproject.net</a></p> <p>&nbsp;</p> Sretan Božić i Nova Godina! http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=168 21/12/2012 <p>Zaposlenici Centra za razvoj unutarnje plovidbe žele vam lijepe i ugodne božićne blagdane i uspje&scaron;nu novu 2013. godinu.</p> Treće izdanje konferencije Barge to Business http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=167 03/12/2012 <p>&nbsp;</p> <p><span>Treća po redu konferencija Barge to Business održat će se 12. i 13. prosinca u Rotterdamu. Ova konferencija u posljednjih par godina uspjela se nametnuti kao vodeći europski događaj u području unutarnje plovidbe. </span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Konferencija predstavlja mjesto gdje se sektor unutarnje plovidbe susreće sa svojim potencijalnim klijentima, gdje logistički menadžeri susreću dobavljače, te gdje se poslovna zajednica susreće da raspravlja o ključnim problemima u prebacivanju &scaron;to vi&scaron;e tereta na unutarnje plovne putove. </span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>I ove godine konferencija je podijeljena na dva dijela: redovna konferencija i Riverdating. Program redovne konferencije ove godine uključuje sljedeće teme: optimizacija veza luka sa zaleđem, europska politika za unutarnju plovidbu, ekolo&scaron;ka logistika, novi infrastrukturni projekti i objedinjavanje kontinentalnog tereta.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Riverdating omogućuje ugovaranje kratkih informativnih sastanaka između potencijalnih poslovnih partnera, za &scaron;to se potrebno prethodno registrirati.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Vi&scaron;e informacija na: <a href="http://bargetobusiness.eu/">http://bargetobusiness.eu/</a></span></p> Završetak projekta PLATINA http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=166 05/11/2012 <p>Projekt PLATINA &ndash; Platforma za implementaciju NAIADES-a formalno je zavr&scaron;en 31.listopada 2012. Ovaj projekt pokrenut je u lipnju 2008. sa ciljem pronalaženja konkretnih rje&scaron;enja za implementaciju NAIADES-a, akcijskog plana za unapređenje unutarnje plovidbe u Europi. Projekt je financiran od strane Europske komisije kroz FP7 program, a u njemu je sudjelovalo 23 partnera iz 9 europskih zemalja. Predstavnik Hrvatske u projektu bio je Centar za razvoj unutarnje plovidbe.</p> <p>Glavni cilj projekta PLATINA bila je podr&scaron;ka Europskoj komisiji, zemljama članicama EU i ostalim europskim zemljama u implementaciji NAIADES akcijskog programa, spajajući sve relevantne aktere iz područja unutarnje plovidbe u &scaron;iroku mrežu znanja, te na taj način stvaranje sveobuhvatne podr&scaron;ke ciljevima Europske prometne politike.&nbsp; Ovaj cilj se kroz projekt ostvarivao putem pružanja tehničke, organizacijske i financijske pomoći&nbsp; za ciljane političke akcije i jačanja međuodnosa sa postojećim ekspertnim grupama, projektima i inicijativama.</p> <p>Partneri u projektu bile su različite organizacije i institucije iz područja unutarnje plovidbe, i to operateri i administracije unutarnjih plovnih putova, predstavnici industrije, promotivne i razvojne organizacije, edukacijske institucije, međunarodne riječne komisije i konzultantske tvrtke i istraživački instituti.</p> <p>Projekt je bio podijeljen u pet radnih paketa: TRŽI&Scaron;TA, FLOTA, ZAPO&Scaron;LJAVANJE I EDUKACIJA, IMIDŽ i INFRASTRUKTURA. Najvažniji rezultati projekta su sljedećI:</p> <ul> <li>Europski informacijski portal unutarnje plovidbe <a href="http://www.naiades.info/">www.naiades.info</a></li> <li>Izvje&scaron;taj o administrativnim i regulatornim barijerama u unutarnjoj plovidbi u Europi</li> <li>Baza podataka o najboljim praksama u unutarnjoj plovidbi u Europi <a href="http://www.naiades.info/good-practices">www.naiades.info/good-practices</a> </li> <li>Europska baza podataka o mogućnostima financiranja unutarnje plovidbe <a href="http://www.naiades.info/funding">www.naiades.info/funding</a> </li> <li>Ekspertna grupa za inovacije u unutarnjoj plovidbi</li> <li>Baza podataka o inovacijama u unutarnjoj plovidbi <a href="http://www.naiades.info/innovations">www.naiades.info/innovations</a></li> <li>Prototip europske baze podataka o trupu plovila</li> <li>Zajednička radna grupa za usklađenje profesionalnih vje&scaron;tina &nbsp;<a href="http://www.edinna.eu/">www.edinna.eu</a> </li> <li>Strategija harmonizacije edukacije i treninga u unutarnjoj plovidbi u Europi</li> <li>Strategija zapo&scaron;ljavanja u sektoru unutarnje plovidbe</li> <li>Strategija promocije i unapređenja unutarnje plovidbe u Europi</li> <li>Alati za promociju unutarnje plovidbe</li> <li>Organizacija konferencije Barge to Business</li> <li>Izvje&scaron;taj o strate&scaron;kim infrastrukturnim projektima iz područja unutarnje plovidbe u Europi</li> <li>Zajednički RIS portal <a href="http://www.ris.eu/">www.ris.eu</a> </li> <li>Priručnik o najboljim praksama za održivo planiranje plovnih i vodnih putova</li> </ul> <p>Vi&scaron;e informacija o projektu možete pronaći na službenoj stranici projekta <a href="http://www.naiades.info/platina">www.naiades.info/platina</a></p> <p>Trenutno su u tijeku pregovori PLATINA konzorcija i Europske komisije za nastavak ovog projekta odnosno projekta PLATINA II, koji bi trebao započeti u proljeće sljedeće godine.</p> Održana konferencija „Intermodalni prijevoz i razvojni projekti“ http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=165 28/09/2012 <p>Druga po redu regionalna konferencija &bdquo;Intermodalni prijevoz i razvojni projekti&ldquo; održana je u četvrtak 27. rujna u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Konferencija je organizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Klastera intermodalnog prijevoza i Fakulteta prometnih znanosti. Pozdravne govore na početku konferencije održale su: Maja Markovčić Kostelac, predstavnica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ljubica Herceg, direktorica Sektora za promet i veze pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i profesorica Natalija Jolić, predstojnica Zavoda za vodni promet Fakulteta prometnih znanosti.</p> <p>Cilj ove konferencije bio je istaknuti važnost intermodalnog prometa u budućem razvoju Hrvatske. O intermodalnom prometu se tek nedavno raspravlja u regiji, iako je ovaj vid prijevoza već dvadesetak godina u sredi&scaron;tu svih europskih prometnih i razvojnih strategija. Bez obzira na zastarjelu infrastrukturu, Hrvatska bi se vi&scaron;e trebala fokusirati na povezivanje različitih vidova prijevoza: pomorskog, željezničkog, cestovnog i unutarnje plovidbe. Kako bi se promovirao, razvio i unaprijedio intermodalni prijevoz, potrebno je vi&scaron;e se fokusirati na sufinanciranje iz EU fondova, zaključeno je na konferenciji.</p> <p>U prvom dijelu programa renomirani stručnjaci predstavili su aktualnosti u pristupu o organizaciji svih vidova prijevoza s naglaskom na intermodalnost. U drugom dijelu programa dan je pregled svih financijskih EU programa koji mogu doprinijeti razvoju svih dijelova prometnog sustava, kako infrastrukture, tako i sufinanciranja pokretanja novih servisa. Stručnjaci iz Hrvatske koji su održali prezentacije na konferenciji bili su: doc.dr.sc. Borna Abramović sa Fakulteta prometnih znanosti, dr.sc. Dejan Komatina iz Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, mr.sc. Bosiljko Zlopa&scaron;a iz Carinske uprave, Goran Zeković iz Hrvatskog tehnolo&scaron;kog instituta, Dražen Žgaljić iz Klastera intermodalnog prijevoza, Kristina Cappucci iz Hrvatske gospodarske komore, Ksenija Slivar iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te kao predstavnik Centra za razvoj unutarnje plovidbe, mr.sc. Renata Kadrić. Na konferenciji su sudjelovale i kolege iz Europe i SAD: Christian Grotemeier iz BSL Transportation-Consultants iz Hamburga, dr.sc. Kuppusamy Thirumalai sa George Mason University iz Fiarfaxa, dr.sc. Peter Schneyder iz PAN PLAN iz Beča, Gerhard Schilk iz via donau iz Beča i Dimitrios Tsamboulas sa Nacionalno tehničkog sveučili&scaron;ta iz Atene.</p> <p>U poslijepodnevnim satima, u sklopu konferencije održano je 7. međunarodno znanstveno savjetovanje &bdquo;Luke i plovni putovi &ndash; POWA 2012&ldquo;, ove godine sa temom &bdquo;Vodni promet u kontekstu regionalnog razvoja&ldquo;. Na savjetovanju su sudjelovali mnogobrojni znanstvenici i stručnjaci iz područja prometa iz Hrvatske i Europe, a između ostalog predstavljen je i znanstveni članak &bdquo;Sigurnost luka, pristani&scaron;ta, terminala i drugih infrastrukturnih objekata&ldquo; koji je napisao Ivan &Scaron;uker iz Centra za razvoj unutarnje plovidbe, u suradnji sa Vladivojem Valkovićem i Jasminom Obhoda&scaron;.</p> <p>Izvor: <a href="http://www.shortsea.hr/">http://www.shortsea.hr/</a> i <a href="http://www.fpz.unizg.hr/powa/">http://www.fpz.unizg.hr/powa/</a></p> Započeo projekt IRIS Europe 3 http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=164 11/09/2012 <p>U Bukure&scaron;tu je 6. rujna održana uvodna konferencija povodom početka EU projekta IRIS Europe 3 &bdquo;(Implementacija Riječnih informacijskih servisa u Europi&ldquo;). Projekt će trajati ukupno 36 mjeseci, sa ciljem značajnog doprinosa harmonizirane implementacije Riječnih informacijskih servisa na europskom nivou. Glavni koordinator projekta je via donau, austrijska agencija za održavanje vodnih putova sa sjedi&scaron;tem u Beču.</p> <p>IRIS Europe je skraćenica od punog naziva projekta koji glasi &bdquo;Implementacija Riječnih informacijskih servisa u Europi&ldquo; i predstavlja međunarodnu inicijativu, pod pokroviteljstvom Europske komisije u okviru TEN-T programa, sa glavnim ciljem da potiče harmonizirani razvoj i implementaciju RIS-a na europskom nivou. Fokus ove inicijative je na pro&scaron;irenju spektra usluga Riječnih informacijskih servisa, kako bi se povećala sigurnost, efikasnost i ekolo&scaron;ka svjesnost unutarnje plovidbe.</p> <p>Trenutni projekt IRIS Europe 3 je treći projekt u okviru ove inicijative, koji slijedi nakon IRIS Europe I (2006.-2008.) i IRIS Europe II (2009.-2011.). IRIS Europe 3 fokusiran je na daljnje unapređenje i profiliranje ključnih RIS tehnologija, usluga i aplikacija, a posebno na sljedeće aktivnosti:</p> <ul> <li>Pilot implementacija novih harmoniziranih RIS usluga posebno na razini RIS usluga za plovni put, promet i transport, te usluga naziranih na multilateralnim pravnim sporazumima</li> <li>Definiranje razina usluga za RIS</li> <li>Omogućavanje povratnih informacija i prilog održavanju i dopunama tehničkih specifikacija</li> </ul> <p>Ključni cilj projekta IRIS Europe 3 je uključivanje logističkih RIS korisnika putem pilot implementacije.</p> <p>Ukratko, IRIS Europe 3 nastojat će pridonijeti povećanju sigurnosti, efikasnosti i ekolo&scaron;ke svjesnosti unutarnje plovidbe. Kroz ovaj projekt harmonizirana implementacija RIS-a u Europi će napraviti korak naprijed prema:</p> <ul> <li>Pobolj&scaron;anim uslugama za državne i logističke korisnike na europskim vodnim putovima</li> <li>Geografskom pro&scaron;irenju Riječnih informacijskih servisa u Europi</li> <li>Osiguravanju minimalne razine kvalitete usluge za komercijalne korisnike vodnih putova</li> </ul> <p>U projektu sudjeluje 13 partnera iz sedam europskih zemalja (Austrija, Bugarska, Če&scaron;ka, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Slovačka). Centar za razvoj unutarnje plovidbe sudjeluje u projektu kao predstavnik Hrvatske u ulozi promatrača.</p> <p>Izvor: &nbsp;<a href="http://www.naiades.info/">http://www.naiades.info/</a> , &nbsp;<a href="http://www.iris-europe.net/">http://www.iris-europe.net/</a></p> Regionalna konferencija „Intermodalni prijevoz i razvojni projekti“ http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=163 28/08/2012 <p>U Zagrebu u Hrvatskoj gospodarskoj komori 26. i 27. rujna održat će se drugo izdanje regionalne konferencije &bdquo;Intermodalni prijevoz i razvojni projekti&ldquo;. Cilj konferencije je upoznati sudionike s trenutnim stanjem, mogućnostima i prednostima intermodalnog prijevoza u regiji jugoistočne Europe kao i s mogućim načinima financiranja projekata iz fondova Europske unije.</p> <p>Pri dan, 26. rujna održat će se 7. Međunarodno savjetovanje &bdquo;Luke i plovni putovi &ndash; POWA 2012&ldquo; pod nazivom &bdquo;Vodni promet u kontekstu regionalnog razvoja&ldquo;, koje ima cilj analizirati postojeće i buduće strate&scaron;ke odrednice razvoja prometa u regiji.</p> <p>Drugi dan, 27. rujna namijenjen je stručnom dijelu. U jutarnjem terminu prezentirat će se aktualne teme i inovativni pristup u razvoju prometnog sustava. Program održavaju govornici iz cijele regije jugoistočne Europe koji će prezentirati novi pristup i nužnost liberalizacije željezničkog trži&scaron;ta, nužnost promjene načina poslovanja u transportu, odnosno nužnost zajedničkog nastupa, informatizaciju cjelokupnog transportnog lanca, ekolo&scaron;ki aspekt i kako mu se prilagoditi te druge vrlo vrijedne teme. Posebnost ove konferencije je &scaron;to će u popodnevnom dijelu svim sudionicima biti predstavljeni svi financijski programi (fondovi) EU koji bespovratnim sredstvima pomažu razvoj prometa.</p> <p>Konferencija se održava na hrvatskom i engleskom jeziku, a sudjelovanje je besplatno. Konferenciju organiziraju Klaster intermodalnog prijevoza, Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.</p> <p>Za vi&scaron;e informacija javite se na mail <a href="mailto:vujnovic@shortsea.hr">vujnovic@shortsea.hr</a> ili telefon 051 344 252 gđi Tanji Vujnović iz Klastera intermodalnog prijevoza.</p> <p>Prijave se primaju do 20. rujna 2012. Vi&scaron;e informacija na: <a href="http://www.shortsea.hr/">http://www.shortsea.hr/</a></p> Postanite svoj vlastiti kapetan! http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=162 10/08/2012 <p>Početkom kolovoza započela je reklamna kampanja za privlačenje novog osoblja, koja je razvijena u okviru PLATINA projekta. U okviru kampanje izrađen je web portal <a href="http://www.becaptain.eu/">www.becaptain.eu</a> , koji pruža op&scaron;irne informacije o edukaciji, stažiranju i reklamiranju slobodnih pozicija u području unutarnje plovidbe, te se obraća &scaron;iroj javnosti.</p> <p>Na početku kampanje Georg H&uuml;tte, predsjednik Saveznog udruženja njemačkih brodara izjavio je da unutarnja plovidba nudi odlične perspektive za napredovanje i razvoj osobnog potencijala, obzirom na dobnu strukturu osoblja. Poslovi u ovom sektoru su privlačni zbog raznovrsnosti radnih zadataka, moderne tehnologije koja se koristi i dobrih primanja.</p> <p>Na web stranici <a href="http://www.becaptain.eu/">www.becaptain.eu</a> zainteresirani će naći informacije o zapo&scaron;ljavanju u unutarnjoj plovidbi u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Belgiji, Mađarskoj, Nizozemskoj i Rumunjskoj. Tvrtke iz područja unutarnje plovidbe mogu ovdje naći upute vezane za područja &bdquo;Edukacija&ldquo; i &bdquo;Stažiranje&ldquo;, koje će im pomoći da budućim zaposlenicima pokažu dodanu vrijednost rada u ovom sektoru. Područje &bdquo;Reklamiranje slobodnih pozicija&ldquo; donosi korisne savjete o tome kako efikasno privući osoblje. Nadalje, na web stranici postoji i baza fotografija koju tvrtke mogu koristiti za ilustracije svojih promotivnih materijala kada provode kampanju zapo&scaron;ljavanja.</p> <p>Ovaj portal, osim tvrtkama iz područja unutarnje plovidbe, namijenjen je mladim ljudima koji trebaju izabrati svoju profesiju, ali i starijoj populaciji koja želi promijeniti svoju karijeru.</p> <p>Vi&scaron;e informacija na: <a href="http://www.becaptain.eu/">www.becaptain.eu</a></p> <p>Izvor: <a href="http://www.naiades.info/">www.naiades.info</a></p> Natječaj za Marco Polo II otvoren http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=161 01/07/2012 <p>20.06. 2012. objavljen je natječaj za program Marco Polo II za 2012. godinu. Program Marco Polo II usmjeren je na područje prijevoza tereta i podupire smanjenje opterećenja cestovnog prometa i njegovog negativnog utjecaja na okoli&scaron; prebacivanjem tereta na željeznicu, pomorski promet i unutarnju plovidbu. U programu mogu sudjelovati sve zemlje članice EU, Norve&scaron;ka, Island, Lihten&scaron;tajn i Hrvatska.</p> <p>Budžet ovogodi&scaron;njeg programa iznosi 64,6 milijuna eura, a zainteresirani mogu prijaviti svoje projekte u 5 programskih područja:</p> <ul> <li>Aktivnosti izmjene modaliteta transporta</li> <li>Katalizatorske aktivnosti</li> <li>Morske autoceste</li> <li>Aktivnosti izbjegavanja cestovnog preopterećenja</li> <li>Zajedničke obrazovne aktivnosti</li> </ul> <p>Poziv je otvoren do 19.listopada 2012., a vi&scaron;e informacija možete naći na:</p> <p><a href="http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm">http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm</a></p> <p>Izvor: Europska komisija</p> CEF – novi instrument za financiranje transeuropske prometne mreže http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=160 13/06/2012 <p>Pro&scaron;li tjedan se Vijeće Europe složilo o generalnom pristupu za nacrt odredbe kojom se uspostavlja Connecting Europe Facility (CEF), budući instrument za financiranje trans-europske prometne mreže (TEN) u razdoblju između 2014. i 2020. godine. Kroz CEF se planira alocirati 31,7 milijardi eura, dok će 80% ovog iznosa biti namijenjeno za 10 europskih multimodalnih koridora. Kako Hrvatska 1. srpnja sljedeće godine postaje punopravna članica Europske unije, na&scaron;a prometna mreža bit će uključena u trans-europsku prometnu mrežu i moći će koristiti CEF program.</p> <p>Ciljevi</p> <p>Primarni cilj CEF programa je da pomogne stvaranju međusobno povezanih mreža &scaron;irom Europe, koje će biti visokih performansi i ekolo&scaron;ki održive, a time i da pridonese ekonomskom rastu i socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije. U okviru transportnog sektora, CEF je orijentiran na sljedeće specifične ciljeve:</p> <ul> <li>Otklanjanje uskih grla i povezivanje karika koje nedostaju</li> <li>Osiguravanje održivih i efikasnih transportnih sustava na duži rok</li> <li>Unapređenje integracije i povezivanja različitih prometnih grana i povećanje interoperabilnosti</li> </ul> <p>Nacrt CEF odredbe određuje uvjete, metode i procedure za financijski doprinos Europske unije za TEN projekte, dok su razvojne strategije, prioriteti i implementacijske mjere za svaki od sektora definirani u posebnim sektorskim smjernicama (TEN-T smjernice).</p> <p>Budžet</p> <p>Ranije ove godine Europska komisija predložila je budžet za CEF program od 50 milijardi eura za razdoblje 2014.-2020., sa 31,7 milijardi eura (uključujući i 10 milijardi izdvojenih za Kohezijski fond) alociranih na transportni sektor. Financiranje je usko fokusirano na osnovnu transportnu mrežu. 10 multimodalnih koridora imat će na raspolaganju 80% od ukupnih sredstava, jer se na njih gleda kao na instrument za implementaciju ključnih dionica osnovne mreže. Nadalje, predstavljeni su i&nbsp; inovativni financijski instrumenti (npr. projektne obveznice), kako bi se privukle dodatne investicije iz privatnih i javnih izvora.</p> <p>Osnovna i pro&scaron;irena mreža</p> <p>Buduća TEN-T mreža sastojat će se od dva sloja: osnovne mreže koja bi trebala biti zavr&scaron;ena do 2030. i pro&scaron;irene mreže koja bi se spajala na osnovnu na regionalnom i nacionalnom nivou i bit bi zavr&scaron;ena do 2050. godine. Osnovna mreža će kao prioritete imati najvažnije veze i čvorove TEN-T mreže, dok će pro&scaron;irena mreža osigurati potpunu pokrivenost EU i pristupačnost svim regijama. Oba sloja uključuju sve vrste transporta: cestovni, željeznički, zračni, unutarnju plovidbu i pomorski promet kao i multimodalne platforme.</p> <p>Za unutarnju plovidbu osnovna i pro&scaron;irena mreža se podudaraju. Osnovna mreža pokriva sve postojeće ili planirane unutarnje plovne putove klase IV ili vi&scaron;e i odabrane riječne luke. Riječne luke su dio pro&scaron;irene mreže ako godi&scaron;nji pretovar tereta prelazi 500.000 tona. Implementacija Riječnih informacijskih servisa i pronalaženje alternativnih goriva su ključni zahtjevi za unutarnje plovne putove.</p> <p>Osnovna TEN-T mreža podijeljena je na 10 multimodalnih koridora, kako bi se fokusirali napori za razvoj i financiranje. Projekti unutarnje plovidbe bit će dio sljedećih 7 multimodlanih koridora:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koridor 2 ( Var&scaron;ava-Berlin-Amsterdam/Rotterdam-Felixstwe-Midlands): zapadnonjemački kanali, Mittellandkanal, Hannover-Magdeburg-Berlin, prijevodnica Amsterdam</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koridor 3 (Mediteranski koridor): Milano-Mantova-Venecija-Trst</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koridor 4 (Hamburg-Rostock-Burgas/turska granica-Piraeus-Lefkosia): Hamburg-Drezden-Prag-prijevodnice Pardubice i Dečin</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koridor 6 (Genova-Rotterdam): Basel-Rotterdam/Amsterdam/Antwerpen</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koridor 8 (Dublin-London-Pariz-Bruxelles) Le Havre-Pariz</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koridor 9 (Amsterdam-Basel/Lyon-Marseille): Maas, Albertkanal, Terneuzen-Gent, kanal Sene-Escaut, unapređenje vodnih putova u Valoniji, kanal Saone-Moselle/Rajna, Rona</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koridor 10 (Strasbourg-Dunavski koridor): Majna-kanal Dunav-Majna-Dunav</p> <p>EU će sufinancirati projekte u navedenim koridorima prema različitim stopama ovisno o sektoru i tipu aktivnosti. Nove predložene stope sufinanciranja su:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; max 50% za studije</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; max 50% za IT projekte (RIS; ERTMS)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; max 40% za prekogranične projekte (željeznica i unutarnja plovidba)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; max 30% za radove</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; max 30% za uska grla</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; max 85% u Kohezijskim zemljama (u koje će pripadati i Hrvatska od 1.7.2013.)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; max 10% se može dodatno povući na osnovu &ldquo;međusektorijalnih sinergija, postizanja ciljeva vezanih za ublažavanje klimatskih promjena, povećanje klimatske elastičnosti ili smanjivanje emisija stakleničkih plinova&rdquo;.</p> <p>Za osnovne koridore bit će postavljena stroga pravila vezano za planirane radove do 2030. godine. Multimodalni koordinatori bit će zaduženi da implementiraju razvojne planove koridora koji će biti dogovoreni zajedno sa Zemljama članicama, infrastrukturnim upraviteljima, regionalnim vlastima i relevantnim korisnicima, kako bi se prona&scaron;li izvori financiranja.</p> <p>Planirano je da CEF i TEN-T smjernice budu usvojene do kraja 2013. , dok bi se ukupni budžet za CEF trebao donijeti do kraja 2012.</p> <p>Izvor: Vijeće Europe, <a href="http://www.naiades.info/">www.naiades.info</a></p> Dunavske zemlje potpisale deklaraciju o održavanju rijeke http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=159 08/06/2012 <p>Na sastanku Prometnog vijeća Europske komisije, održanom 7. lipnja u Luksmeburgu, zemlje potpisnice Dunavske konvencije, koje su ratificirale Europski sporazum o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN), formalno su se dogovorile da održe status normalne navigacije putem zajedničke ministarske deklaracije. Ministri Austrije, Bugarske, Hrvatske, Njemačke, Moldavije, Rumunjske i Slovačke potpisali su deklaraciju, dok su Srbija i Bosna i Hercegovina poslale pisma potpore deklaraciji. Mađarska nije potpisala deklaraciju.</p> <p>Potpisnici su se obvezali da će koordinirati aktivnosti putem Dunavske strategije i uz nadzor EU koordinatora za unutarnju plovidbu Karlu Peijs. Vlade će do sljedeće godine uspostaviti nacionalne i prekogranične procedure, kako bi pravovremeno odgovorile na izvanredne uvjete i uspostavile optimalne i sigurne navigacijske uvjete. Vlade su se također obvezale da će organizirati kontinuiranu komunikaciju vezanu za situaciju na plovnim putovima, kao i da će nadzirati implementaciju i redovito izvje&scaron;tavati. Sastanak ministara podunavskih zemalja organizirat će se najmanje jednom godi&scaron;nje kako bi se osiguralo da se implementacija provodi prema dogovoru.</p> <p>Oba odgovorna EU povjerenika, Sim Kallas (za transport) i Johannes Hahn (za regionalnu politiku) pozdravile su sa odobravanjem ministarsku deklaraciju za Dunav i izrazili su nadu da će blokada Dunava zbog niskog vodostaja, koja je pro&scaron;le godine uzrokovala gubitke od vi&scaron;e od 6 milijuna eura, biti u budućnosti izbjegnuta i da će predvidljivi uvjeti za plovidbu vratiti povjerenje u efikasan i ekolo&scaron;ki povoljan promet unutarnjim vodnim putovima.</p> <p>Prema Beogradskoj konvenciji, koja određuje međunarodni režim za Dunav, svaka zemlja je obavezna održavati svoju sekciju rijeke u dobrim plovidbenim uvjetima za riječna i, tamo gdje je to moguće, morska plovila. Ovaj sporazum potvrđuje važnost unutarnje plovidbe za europsku ekonomiju, pogotovo zato &scaron;to je Dunav dio trans-europske prometne mreže sa velikim potencijalom rasta. Dunavska strategija Europske komisije cilja na podizanje transporta tereta Dunavom za 20% do 2020., sa uspostavljanjem efikasnog upravljanja infrastrukturom do 2015. godine.</p> <p>Izvor: Inland Navigation Europe <a href="http://www.inlandnavigation.org/default.aspx">http://www.inlandnavigation.org/default.aspx</a></p> Revizija NAIADES akcijskog plana za unutarnju plovidbu http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=158 05/06/2012 <p>Revizija&nbsp; NAIADES akcijskog plana za unutarnju plovidbu</p> <p>Ovaj tjedan objavljen je radni dokument Europske komisije &bdquo;U susret NAIADES II&ldquo;, koji predstavlja reviziju NAIADES akcijskog programa i postavlja odrednice za buduće aktivnosti NAIADES II programa, predviđenog za objavu 2013. godine. U radnom dokumentu koji je objavljen, Europska komisija je demonstrirala konkretne akcije koje su u pripremi, kao i financijske mogućnosti za unutarnju plovidbu u razdoblju 2014.-2020.</p> <p>Radni dokument pod nazivom &bdquo;U susret NAIADES II: promocija, povećanje ekolo&scaron;ke prihvatljivosti i integracija unutarnje plovidbe u jedinstveno EU transportno područje&ldquo; jasno izražava glavne ciljeve novog pristupa za NAIADES II: preokrenuti trenutni trend smanjenih performansi unutarnje plovidbe u usporedbi sa drugim vrstama transporta, u odnosu na količine prevezenog tereta i održivost.</p> <p>Kako bi se postigla ta dva glavna cilja, Europska komisija priprema sljedeće mjere:</p> <ol> <li>Infrastruktura &ndash; aktivnosti za unapređenje mreže unutarnjih plovnih putova u okviru politike transeuropske prometne mreže (TEN-T) i nadolazećeg programa CEF (Connecting Europe Facility) sa vi&scaron;egodi&scaron;njim financijskim okvirom za razdoblje 2014. &ndash; 2020.</li> <li>Trži&scaron;te &ndash; pomoć i subvencije za integraciju unutarnje plovidbe u multimodalne logističke lance</li> <li>Flota&nbsp; - mjere za smanjenje emisija i povećanje eko-performansi plovila unutarnje plovidbe, kao &scaron;to je regulacija emisija motora </li> <li>Zapo&scaron;ljavanje i trening &ndash; akcije usmjerene na usklađivanje standarda za profesionalnu obuku i certifikaciju</li> <li>Razmjena i dijeljenje informacija - evaluacija i nova strategija za razvoj i implementaciju Riječnih informacijskih servisa</li> </ol> <p>Službena objava akcijskog plana NAIADES II očekuje se početkom 2013. godine. Radni dokument možete pogledati ovdje:</p> <p><a href="http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/naiades_en.htm">http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/naiades_en.htm</a></p> <p>Izvor: Europska komisija</p> CRUP u medijima http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=157 29/03/2012 <p>CRUP se u zadnjih desetak dana pojavio dvaput u elektroničkim medijima. U petak 23.3. u emisiji &bdquo;Putovima EU fondova&ldquo; u prilogu posvećenom u povodu Svjetskog dana voda, predstavljene su mogućnosti upravljanja i kori&scaron; tenja hrvatskih rijeka. U tom prilogu na&scaron;a kolegica Marina Tu&scaron;ek ukratko je predstavila aktivnosti Centra za razvoj unutarnje plovidbe, projekte koje provodimo te svoj projekt Sava Navigo koji je usmjeren na razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prilog možete pogledati na naslovnoj stranici na&scaron;eg weba ili linku: &nbsp;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SGVATFt1SlM&amp;context=C470698bADvjVQa1PpcFO0OcUcoMnIeFPpjozZTJ13-cdCdZXm9rU">http://www.youtube.com/watch?v=SGVATFt1SlM&amp;context=C470698bADvjVQa1PpcFO0OcUcoMnIeFPpjozZTJ13-cdCdZXm9rU</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Marina Tu&scaron;ek bila je i gost u emisiji &bdquo;Glas Hrvatske&ldquo;, koja je emitirana u sklopu 2. programa Hrvatskog radija u srijedu 28.3. U ovoj emisiji Marina je prezentirala mogućnosti, aktivnosti i buduće planove hrvatske unutarnje plovidbe, posebno u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, koja već godinama znatno ulaže i podupire ovu granu prometa. Naravno, dio emisije bio je posvećen i aktivnostima i projektima Centra za razvoj unutarnje plovidbe.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Emisiju možete preuzeti i poslu&scaron;ati na stranici Hrvatske radiotelevizije <a href="http://www.hrt.hr/">http://www.hrt.hr/</a> Kliknite &bdquo;Radio na zahtjev&ldquo; te pod &bdquo;Mreža&ldquo; odaberite &bdquo;Glas Hrvatske&ldquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nadamo se da će se i u budućnosti nastavit interes hrvatskih medija za unutarnju plovidbu, temu koja do sada nije dobivala puno prostora u javnosti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Završna konferencija projekta NELI http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=156 23/03/2012 <p>20. i 21. ožujka u rumunjskoj Konstanci održana je zavr&scaron;na konferencija projekta NELI. Trogodi&scaron;nji projekt NELI (Mreža suradnje za logističku i nautičku edukaciju fokusiranu na unutarnju plovidbu na Dunavskom koridoru uz podr&scaron;ku inovativnih rje&scaron;enja) implementiran je u okviru EU programa Transnacionalni program Jugoistočna Europa (SEE). Ciljevi projekta NELI bili su rije&scaron;iti specifične probleme kao &scaron;to su razlike između nacionalnih edukacijskih sustava na području unutarnje plovidbe, nedostatak interakcije i komunikacije između edukacijskih ustanova i sudionika u sektoru, mali broj harmoniziranih inicijativa vezano za edukaciju, nedostatak eLearning usluga i nedovoljna promocija sektora unutarnje plovidbe.</p> <p>Projektni partneri, koji uključuju 15 različitih institucija iz 8 zemalja Jugoistočne Europe (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Srbija i Ukrajina), uspjele su stvoriti mrežu suradnje između partnera i sudionika sektora unutarnje plovidbe, pružiti podr&scaron;ku ustanovama za edukaciju i specijalizirani trening, napraviti dubinsku analizu edukacije i treninga na području unutarnje plovidbe i zastupati interese unutarnje plovidbe putem promotivnih akcija.</p> <p>Iz Hrvatske na projektu su sudjelovala dva partnera: Centar za razvoj unutarnje plovidbe i Fakultete prometnih znanosti Sveučili&scaron;ta u Zagrebu. Ključne projektne aktivnosti koje su provedene u Hrvatskoj bile su izrada Master plana RIS trening centra u Hrvatskoj, opremanje RIS trening centra, organizacija RIS treninga u sklopu trening centra, izrada INeS platforme za internetsku edukaciju, te izrada Nacionalnog akcijskog plana za edukaciju.</p> <p>U okviru zavr&scaron;ne konferencije u Konstanci napravljen je pregled ostvarenih rezultata od onih virtualnih (mreža suradnje i eLearning alati i sadržaj) i materijalnih (materijali za trening, akcijski planovi, strategije) do onih najopipljivijih, kao &scaron;to su informacijski i trening centri diljem rijeke Dunav. Na konferenciji je također predstavljena i mala replika informacijskih i komunikacijskih centara razvijenih u četiri zemlje koje su sudjelovale u projektu. Drugi dan konferencije organiziran je posjet luci Konstanca te prostorijama vodećeg partnera u projektu CERONAV.</p> <p>NELI projektni partneri planiraju nastaviti zajedničku suradnju u budućnosti, u svrhu čega je na ovogodi&scaron;nji poziv SEE programa prijavljen nastavak projekta NELI.</p> <p>Izvor: <a href="http://www.neliproject.eu/neli/">http://www.neliproject.eu/neli/</a></p> <p>&nbsp;</p> Konferencija Barge to Business 2012 http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=155 16/03/2012 <p>Gotovo 400 sudionika iz 25 zemalja okupilo se 14. i 15. Ožujka u bečkoj Auli der Wissenschaften kako bi diskutirali o dana&scaron;njim i budućim događanjima u unutarnjoj plovidbi. Zanimljive prezentacije i diskusije pokrile su &scaron;irok raspon tema, kao npr. nove tehnologije i inovacije u logistici, unapređenje povezanosti između ceste, željeznice i vode, vodni prijevoz poljoprivrednih proizvoda i naravno, obzirom na to da je mjesto događanja bio Beč, teme vezane za veće kori&scaron;tenje i razvoj Dunava.</p> <p>Raspon sudionika sastojao se od nacionalnih i EU političkih predstavnika vezanih za transport, logističkih managera, uprava plovnih putova, upravitelja luka, samostalnih brodara kao i institucija koje se bave razvojem tehnologija, koji su svi pokazali velik interes i aktivno sudjelovanje. Govornici na konferenciji bili su Johannes Hahn, europski povjerenik za regionalnu politiku, Jean-Eric Pacquet, ravnatelj EU Direktorata za mobilnost i transport (DG MOVE), Karla Peijs, europski koordinator za prioritetne projekte br.18 i 30, Brigitte Grouwels, ministrica za javne radove, transport, IT i luku Bruxelles u regionalnoj vladi Bruxelles, i Christian Weissenburger, generalni direktor Uprave za međunarodne poslove austrijskog Ministarstva za transport, inovacije i tehnologiju. U jednoj panel diskusiji sudjelovao je kao predstavnik unutarnje plovidbe iz Hrvatske Zrinko Zvocak iz Luke Vukovar. U raspravama i prezentacijama sudjelovali su i predstavnici luka Beč, Berlin, Pariz, Antwerpen i Konstanca, kao i predstavnici kompanija Hapah Lloyd, Imperial, Rhenus Logistics, Mainrom Line, BLG Logistics, Borealis i Agrana.</p> <p>Osim govora i prezentacija, posebno mjesto na konferenciji bilo je rezervirano za &bdquo;Danube Business Dating&ldquo;. &bdquo;Danube Business Dating&ldquo; je platforma prethodno dogovorenih sastanaka koja je omogućila logističkim managerima da saznaju kako mogu dodati riječni promet svojem opskrbnom lancu, a također i da se upoznaju sa operaterima riječnih brodova iz Dunavske regije koji žele pro&scaron;iriti svoje poslovanje. Ovaj poseban dio konferencije omogućio je preko 200 B2B sastanaka. Na &bdquo;Danube Business Dating&ldquo; sudjelovale su i hrvatske tvrtke iz sektora unutarnje plovidbe: Nautica Vukovar, Luka Vukovar i Luka Tranzit Osijek.</p> <p>Vrlo pozitivne povratne informacije od sudionika konferencije pokazuju da je izbor tema i govornika bio vrlo dobar i da je konferencija bila vrlo uspje&scaron;na. Nakon prve Barge to Business konferencije koja se održala u Bruxellesu u prosincu 2010. godine., drugo izdanje ove konferencije u Beču jasno potvrđuje da sektor ima snažnu potrebu za specijaliziranim događanjima koja se bave unutarnjom plovidbom u Europi.</p> <p>Slike i prezentacije sa konferencije dostupne su na <a href="http://www.bargetobusiness.eu/">www.bargetobusiness.eu</a></p> Završna konferencija projekta Sava Navigo http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=154 13/12/2011 <p>Zavr&scaron;na konferencija u okviru projekta SAVA NAVIGO &ndash; Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina održati će se <b>21.12.2011. sa početkom u 11:00 h u Hotelu &bdquo;Panonija&ldquo; u Sisku, Republika Hrvatska</b>.</p> <p>Ovaj događaj bit će prilika da se svi uzvanici upoznaju s rezultatima &bdquo;Sava Navigo&ldquo; projekta, a također i da dobiju promotivne materijale izrađene u okviru istog. Naime, u okviru projekta izrađeni su Atlas turističkih nautičkih karata rijeke Save, turističke karte, bro&scaron;ure te spotovi kojima se promovira regija Posavina, a koji će tokom ove konferencije svim prisutnim biti podijeljeni.</p> <p>Za sve detaljnije informacije te ukoliko ste zainteresirani prisustvovati konferenciji možete se obratiti na kontakt telefon +385 1 631 44 46&nbsp; ili e-mail: &nbsp;<a href="mailto:tusek@crup.hr">tusek@crup.hr</a> (kontakt osoba Marina Tu&scaron;ek).</p> Riječni informacijski servisi (RIS) - edukacija http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=153 16/11/2011 <p>U sklopu projekta NELI financiranog EU sredstvima putem programa South East Europe (Grant ugovor: 2007-0017-201001) opremljen je RIS trening centar u sklopu Lučke kapetanije Sisak.</p> <p>U sklopu istog projekta <i>Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.</i> organizira edukacijske radionice na temu Riječnih informacijskih servisa (RIS) u Republici Hrvatskoj.</p> <p>Mjesto i vrijeme održavanja:</p> <p><i>Lučka kapetanija Sisak, Rimska 16, 44000 Sisak</i></p> <p align="center"><i>16. prosinca 2011 sa početkom u 10:00 sati;</i></p> <p align="center"><i>19. prosinca 2011 sa početkom u 10:00 sati;</i></p> <p align="center"><i>22. prosinca 2011 sa početkom u 10:00 sati. </i></p> <p>Molimo sve zainteresirane da se jave Nata&scaron;i Dobrinić na <a href="mailto:dobrinic@crup.hr">dobrinic@crup.hr</a> najkasnije do 14.prosinca 2011. Kapaciteti su ograničeni, prijava isključivo uz najavu na navedeni e-mail do popune kapaciteta.</p> Radionica eLearning – unutarnji plovni putovi http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=152 16/11/2011 <p>U sklopu projekta NELI financiranog EU sredstvima putem programa South East Europe (Grant ugovor: 2007-0017-201001) izrađena je hrvatska inačica INeS eLearning platforme koja se koristi za edukaciju o unutarnjoj plovidbi putem sljedećih modula:</p> <ol> <li>Osnovne;</li> <li>Vodni putovi;</li> <li>Plovila;</li> <li>Luke i terminali;</li> <li>Riječni informacijski servisi-RIS;</li> <li>Trži&scaron;te i organizacija;</li> <li>Intermodalni prijevoz.</li> </ol> <p>U svrhu predstavljanja INeS eLearning platforme pozivamo Vas na radionicu koje će se održati 20. prosinca 2011. g. na Fakultetu prometnih znanosti Sveučili&scaron;ta u Zagrebu, ZUK Borongaj, Borongajska cesta 83a, objekt 71, Dvorana 8.</p> <p>Radionica će se održati u 2 termina:</p> <p>- s početkom u 8:00 sati i</p> <p>- s početkom u 10:00 sati.</p> <p>Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 14. prosinca 2011. godine na mail <a href="mailto:dobrinic@crup.hr">dobrinic@crup.hr</a>. Prijave će se prihvaćati do popune kapaciteta dvorana. Osobe koje su se pravodobno prijavile na radionicu dobiti će potvrdu o sudjelovanju putem elektroničke po&scaron;te najkasnije do 16. prosinca 2011. godine. Potvrdu o sudjelovanju potrebno je pokazati pri dolasku na odabrano predavanje.</p> Završna konferencija projekata RISING i IRIS Europe II http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=151 10/11/2011 <p>Zajednička zavr&scaron;na konferencija europskih projekata RISING i IRIS Europe II održat će se 1. prosinca 2011. u Duisburgu u Njemačkoj. Na konferenciji će biti predstavljeni Riječni informacijski servisi (RIS) općenito, kao i uloga Europske komisije u njihovom razvoju, te nekoliko konkretnih aplikacija RIS-a. Predstavljanje i demonstracija RIS aplikacija uključivat će aplikacije vezane za planiranje transporta, taktičko praćenje transporta, strate&scaron;ki transport i planiranje prevodnica. Zatim će biti predstavljeno kori&scaron;tenje i očekivanja od RIS-a od strane logističkih pružatelja usluga, a program zavr&scaron;ava interaktivnom panel debatom. Na konferenciji će sudjelovati predstavnici Europske komisije (DG MOVE), partneri u projektima RISING i IRIS II, te predstavnici logističkih kompanija iz Europe.</p> <p>Projekt RISING (RIS Services for Improving the Integration of Inland Waterway Transport into Intermodal Chains), koji je započeo u veljači 2009. i zavr&scaron;ava u u veljači 2012., ima za cilj integrirati unutarnju plovidbu u intermodalni prometni lanac pomoću Riječnih informacijskih servisa (RIS). Na projektu sudjeluje 23 partnera iz 11 europskih zemalja, pokrivajući geografsko područje koje se proteže od Norve&scaron;ke do Grčke, te uključuje tri velike geografske cjeline unutarnjih plovnih putova &ndash; rijeke Rajnu i Dunav, te njemačku riječnu mrežu. Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Zagreba sudjeluje u ovom projektu kao predstavnik Hrvatske.</p> <p>IRIS Europe II je nastavak projekta IRIS Europe I, koji je bio sufinanciran TEN-T (Trans European Networks) sredstvima i trajao do 2008. godine. U projektu IRIS Europe I osam europskih zemalja sudjelovale su u pilot implementaciji Riječnih informacijskih servisa (RIS), dok je nastavak projekta IRIS Europe II (koji traje od siječnja 2009. do prosinca 2011.) posvećen daljnjem &scaron;irenju i pobolj&scaron;anju RIS-a u okviru pro&scaron;irenog geografskog i funkcionalnog područja. Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) sudjelovao je u oba IRIS Europe projekta kao vanjski partner.</p> <p>Vi&scaron;e informacija i registracija sudionika na:</p> <p><a href="http://www.rising.eu/web/guest/final-event">http://www.rising.eu/web/guest/final-event</a></p> Konferencija „Intermodalni prijevoz i razvojni projekti“ http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=150 14/10/2011 <p>Dvodnevna regionalna konferencija &bdquo;Intermodalni prijevoz i razvojni projekti&ldquo; održana je 12. i 13. listopada u Zagrebu u organizaciji Klastera intermodalnog prijevoza i Hrvatske gospodarske komore. Konferenciju je otvorio kapetan Mario Babić, državni tajnik za more u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, koje je bilo i pokrovitelj konferencije.</p> <p>Osnovni cilj konferencije bio je upoznati sudionike sa trenutnim stanjem, mogućnostima i prednostima intermodalnog prijevoza u regiji jugoistočne Europe, kao i s mogućim financiranjima projekata posvećenih intermodalnom prijevozu iz europskih fondova.</p> <p>Na konferenciji je istaknuto da je uspostava međunarodnog i nacionalnog intermodalnog prijevoza, koji podrazumijeva i smanjuje opterećenja cestovnog prometa i njegova negativnog učinka na okoli&scaron;, uvjet razvoja prometnog sustava Hrvatske, posebno u svjetlu ulaska u EU, gdje se do 2020. očekuje da će gotovo 40 posto transporta tereta biti u intermodalnom obliku.</p> <p>Državni tajnik Babić kazao je da se uoči ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju trebamo pripremiti za otvaranje trži&scaron;ta na&scaron;im brodarima i lukama, kao i za pripremu projekata koji će se kandidirati za fondove EU. Također je najavio uskoro dono&scaron;enje nove Strategije prometnog razvitka RH koja će posebno vrednovati intermodalni prijevoz. Obzirom na spori razvoj intermodalnog prijevoza u Hrvatskoj i na činjenicu da svaka grana prometa vodi svoju politiku, Babić je podsjetio da je prije četiri godine osnovan Klaster intermodalnog prijevoza koji okuplja sve sudionike u prometnom lancu. Prema njegovim riječima, za veći razvoj ove vrste prijevoza potrebno je smanjiti administrativne prepreke i produbiti riječne plovne putove.</p> <p>Istaknuv&scaron;i važnost željeznice za intermodalni prijevoz, Slavko &Scaron;tefičar iz Saveza za željeznicu naglasio je da je Hrvatska trenutno u okviru europskog prosjeka udjela željeznice u ukupnom prijevozu sa 18 posto. Novija istraživanja predviđaju da će u okviru EU 2020. godine gotovo 40 posto transporta tereta biti u obliku intermodalnog prijevoza.</p> <p>Također, važan dio intermodalnog prijevoza su i logistički centri odnosno intermodalni terminali , za koje u Hrvatskoj prema riječima prof.dr.sc. Natalije Jolić s Fakulteta prometnih znanosti, ima 16 potencijalnih lokacija koje treba znatno vi&scaron;e aktivirati nego sada.</p> <p>Na konferenciji je predstavljen i program EU za povećanje udjela intermodalnog prijevoza Marco Polo II, koji traje od 2007. do 2013. S ukupnim budžetom od 450 milijuna eura. U programu osim 27 članica EU mogu sudjelovati i nečlanice, a program sufinancira 35 do 50 posto ukupno prihvatljivih tro&scaron;kova projekta. Pro&scaron;le godine na natječaj su stigle samo tri prijave projekata sa hrvatskim partnerima, od čega je odobren samo jedan.</p> <p>U popodnevnom dijelu prvog dana konferencije održano je 6. međunarodno znanstveno savjetovanje &bdquo;Luke i plovni putovi &ndash; POWA 2011&ldquo;.</p> <p>Drugog dana konferencije predstavljeni su europski fondovi za razvoj prometnog sustava: IPA (Instrument pretpristupne pomoći), FP7 (Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnolo&scaron;ki razvoj), Marco Polo II, CIP i TEN-T. Nakon teoretskog dijela održane su i praktične radionice na kojima je obrađeno prijavljivanje potencijalnih projekata za fondove.</p> Javni pozivi u IPA Prekograničnim programima http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=149 04/10/2011 <p>U okviru IPA programa (Instrument for Pre-Accession &ndash; Instrument pretpristupne pomoći), u komponenti koja se tiče prekogranične suradnje, objavljena su dva javna poziva za podno&scaron;enje projekata, u okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska &ndash; Bosna i Hercegovina 2007.-2013. i IPA Prekograničnog programa Hrvatska &ndash; Srbija 2007.- 2013.</p> <p>U okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska &ndash; Bosna i Hercegovina 2007. &ndash; 2013. objavljen je 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga, koji je otvoren do 5.prosinca 2011. U ovom pozivu potencijalnim korisnicima je na raspolaganju 5.400.000 &euro; (2.700.000 &euro; za Hrvatsku i 2.700.000 &euro; za Bosnu i Hercegovinu). Ciljevi ovog programa su poticanje stvaranja prekogranične suradnje i partnerstva, poticanje razvoja zajedničkih prekograničnih aktivnosti, revitaliziranje gospodarstva, za&scaron;tita prirode i okoli&scaron;a i unapređenje socijalne povezanosti na programskom području. U okviru pripreme projektnih prijedloga tijekom rujna i listopada održani su informativni dani/sesije u Hrvatskoj (Nova Gradi&scaron;ka, Karlovac i &Scaron;ibenik) i Bosni i Hercegovini (Tuzla, Banja Luka i Mostar). Vi&scaron;e informacija o programu možete naći na: <a href="http://www.cbc-cro-bih.net/">http://www.cbc-cro-bih.net/</a></p> <p>U okviru IPA Prekograničnog programa Hrvatska &ndash; Srbija 2007. &ndash; 2013. također je objavljen 2. poziv za prijavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren do 15. studenog 2011., a potencijalnim korisnicima je na raspolaganju 5.350.165 &euro;. Prihvatljivi projektni prijedlozi bit će oni koji se odnose na sljedeće prioritetne mjere: 1) Gospodarski razvoj, 2) Za&scaron;tita okoli&scaron;a i 3) People-to-people. Informativni dani programa održani su tijekom kolovoza i rujna u Hrvatskoj (Vukovar i Osijek) i Srbiji (Sombor, Subotica, Sremska Mitrovica i Novi Sad). Vi&scaron;e informacija o programu možete naći na: <a href="http://www.croatia-serbia.com/">http://www.croatia-serbia.com/</a></p> POWA 2011 http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=148 03/10/2011 <p>Međunarodno znanstveno savjetovanje &bdquo;Luke i plovni putovi &ndash; Ports and Waterways&ldquo; održat će se 12. listopada u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu. Ovo je &scaron;esta po redu POWA, nakon savjetovanja u Splitu (2006.), Vukovaru (2007.), Dubrovniku (2008.) i Zagrebu (2009. i 2010.).</p> <p>Organizatori ovogodi&scaron;njeg savjetovanja su Fakultet prometnih znanosti Sveučili&scaron;ta u Zagrebu, Klaster intermodalnog prometa i Hrvatska gospodarska komora. Međunarodno znanstveno savjetovanje &bdquo;Luke i plovni putovi &ndash; POWA 2011&ldquo; pod nazivom &bdquo;Prometno trži&scaron;te: Intermodalnost i liberalizacija&ldquo; ima cilj analizirati intermodalni transportni sustav te postojeće i buduće prometne strategije s aspekta liberalizacije prometnog trži&scaron;ta vodnog i kopnenog prometa.</p> <p>Na savjetovanju će se prezentirati problematika vodnog i kopnenog prometa i to: za&scaron;tita okoli&scaron;a, ICT i e-učenje, intermodalni transportni sustavi, sigurnost u prometu, pravni aspekt, &scaron;kolovanje i treninzi i prometne strategije. Svrhu međunarodnog savjetovanja predstavlja razmjena ideja, znanja i vje&scaron;tina te diskusija o intermodalnosti, za&scaron;titi okoli&scaron;a, liberalizaciji prometnog trži&scaron;ta, pravnom aspektu, u prometnim strategijama pri upravljanju, planiranju i razvoju luka i vodnog prometa u svijetu, s naglaskom na Republiku Hrvatsku i Jadran.</p> <p>Vi&scaron;e informacija o savjetovanju: <a href="http://powa.fpz.hr/">http://powa.fpz.hr/</a></p> Najava konferencije BargetoBusiness 2012 http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=147 30/09/2011 <p>14. i 15. ožujka 2012. Beč u Austriji ugostit će sljedeću BargetoBusiness konferenciju, kada će ovaj dunavski grad postati odredi&scaron;te za sve koje zanima unutarnja plovidba u Europi. BargetoBusiness je savr&scaron;eno mjesto za poslovne ljude da saznaju ne&scaron;to vi&scaron;e o mogućnostima prijevoza unutarnjim plovnim putovima, te o niskim tro&scaron;kovima i ekolo&scaron;kim prednostima ovog vida prijevoza. Zainteresirani mogu saznati kako tehnologija i inovacije na unutarnjim plovnim putovima rje&scaron;avaju prometne probleme i izazove, razgovarati sa stručnjacima iz sektora o posebnim vrstama usluga prijevoza koje su dostupne, te također iz prve ruke čuti pozitivna iskustva i uspje&scaron;ne primjere iz prakse u Europi.</p> <p>Ovaj događaj će omogućiti&nbsp;kontakte između voditelja logistike i transporta u&nbsp;kompanijama, brodara odnosno prijevoznika, vlasnika barži i drugih pružatelja transportnih usluga u unutarnjoj plovidbi. Na konferenciji će sudjelovati i mnogi političari i ravnatelji administrativnih institucija vezanih za gospodarstvo i transport. BargetoBusiness 2012 uključuje&nbsp;i "Danube River Dating", koji će omogućiti održavanje ugovorenih sastanaka između prijevoznika unutarnjim plovnim putovima i njihovih klijenata ili novih potencijalnih klijenata. Cijeli ovaj događaj bit će idealna prilika za upoznavanje, razmjenu iskustava i sklapanje novih poslova u sektoru unutarnje plovidbe.</p> <p>Konferencija se organizira u okviru projekta PLATINA, koji je financiran od strane Europske komisije (DG-MOVE) u okviru 7. Okvirnog programa za razvoj i istraživanje (FP7).</p> <p>Izvor: <a href="http://www.naiades.info/">www.naiades.info</a></p> Sastanak predstavnika kapetanija na rijeci Savi http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=146 28/09/2011 <p>Predstavnici sedam kapetanija na rijeci Savi iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije sastali su se 28. rujna u Slavonskom Brodu kako bi raspravljali o problemima sigurne plovidbe tom rijekom.</p> <p>&bdquo;U koordinaciji sa Savskom komisijom, koja je međudržavno tijelo koje koordinira sva zajednička pitanja i probleme na rijeci Savi, razmotrili smo moguće probleme i izmjenjivali iskustva kako bi se povećala sigurnost plovidbe na rijeci Savi. Kad govorimo o plovnom putu, Hrvatska ga sanira u sklopu projekta IPA&ldquo;, rekao je kapetan Jo&scaron;ko Nikolić, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe i za&scaron;titu mora i unutarnjih voda u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.</p> <p>Kapetan Nikolić istaknuo je da će do kraja godine biti gotova projektna dokumentacija za unapređenje plovnog puta rijeke Save. Hrvatska će uz pomoć EU fondova poku&scaron;ati u prvom redu rije&scaron;iti pitanja plovnosti i dubine, tako da Sava bude plovna 365 dana u godini.</p> <p>Hrvatska je na sastanku potaknula i pokretanje zajedničke internetske aplikacije koji bi bila dostupna svim službama koje inspekcijski nadziru brodove. &bdquo;Kad se unesu u Hrvatskoj, podaci bi odmah bili dostupni i službama u Srbiji, BiH i Sloveniji, pa bi one znale i kakvom je brodu riječ, s kakvim se te&scaron;koćama mogu suočiti na njemu te da li taj brod ili tvrtka nastoje ukloniti nedostatke.&ldquo;, rekao je Nikolić.</p> <p>Nizak vodostaj Save sve če&scaron;će otežava plovidbu i za brodove iz zemalja kroz koje rijeka ne protječe. Ove godine zbog niskog vodostaja Save od plovidbe uzvodno odustajali su i riječni kruzeri iz Belgije.</p> <p>Kapetan Stjepan Benić iz Lučke kapetanije Slavonski Brod glavnim zaprekama na 267 kilometara plovnog puta uzduž Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije drži upravo plićake kod Slavonskog &Scaron;amca i Novog Grada.</p> <p>Izvor: Hina</p> Rođendan CRUP-a! http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=145 23/09/2011 <p>Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. danas slavi svoj osmi rođendan! Povodom ove obljetnice želimo zahvaliti svim partnerima i suradnicima na pomoći i podr&scaron;ci u na&scaron;em radu!</p> Najava konferencije „Intermodalni prijevoz i razvojni projekti“ http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=144 09/09/2011 <p>Konferencija pod nazivom &bdquo;Intermodalni prijevoz i razvojni projekti&ldquo;, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatske gospodarske komore i Klastera intermodalnog prometa, održat će se 12. i 13. listopada u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu.</p> <p>Cilj konferencije je upoznati sudionike s trenutnim stanjem, mogućnostima i prednostima intermodalnog prometa u regiji jugoistočne Europe, kao i s mogućim načinima financiranja projekata iz fondova Europske unije.</p> <p>Prvi dan konferencije, 12. listopad posvećen je upoznavanju s trenutnim stanjem, prednostima i nedostacima liberalizacije željezničkog trži&scaron;ta u regiji, kao i carinskim postupcima u Europskoj uniji, regionalnim logističkim centrima, poslovnom udruživanju, informatizaciji te ekolo&scaron;kom aspektu regionalnog intermodalnog sustava.</p> <p>U poslijepodnevnim satima održati će se 6. Međunarodno znanstveno savjetovanje &bdquo;Ports and Waterways&ldquo; &ndash; POWA, čiji radovi se bave problematikom vodnog i kopnenog prometa.</p> <p>Drugog dana, 13. listopada predstavit će se europski fondovi koji su namijenjeni ili mogu doprinijeti razvoju prometnog sustava. Biti će riječi o fondovima FP7, TEN-T, Marco Polo II, IPA (Adriatic, SEE, MED, bilateralni), CIP te Operativnom programu za promet. Osim teoretskog upoznavanja, u poslijepodnevnim satima održat će se radionice za sve polaznike kako bi se olak&scaron;ao proces prijave za neke od spomenutih fondova. Svi sudionici imat će se priliku na praktičnim primjerima upoznati s cjelokupnom dokumentacijom i procesom prijave na natječaje za svaki pojedini program.</p> <p>Konferencija se održava na hrvatskom i engleskom jeziku, a sudjelovanje je besplatno.</p> <p>Prijave za konferenciju primaju se do 7. listopada na mail <a href="mailto:vujnovic@shortsea.hr">vujnovic@shortsea.hr</a> ili fax +385 (0)51 344 308</p> Vlada prihvatila prostorni plan za kanal Dunav-Sava http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=143 01/09/2011 <p>Vlada je na dana&scaron;njoj sjednici prihvatila Prostorni plan područja posebnih obilježja vi&scaron;enamjenskog kanala Dunav-Sava, čija bi izgradnja u tri faze mogla započeti iduće godine. Kanal Dunav-Sava za razvoj Slavonije i Istočne Hrvatske jednako je značajan kao &scaron;to je izgradnja autoceste bila za Južnu Hrvatsku, rečeno je na sjednici, zbog čega su u Vladi uvjereni da će Hrvatski sabor konsenzusom podržati Prostorni plan.</p> <p>Radi se o velikom investicijskom projektu o kojem se počelo raspravljati jo&scaron; daleke 1737. godine, a sada je napokon do&scaron;lo vrijeme za njegovu realizaciju, istaknula je premijerka Jadranka Kosor. Projekt je vrijedan 950 milijuna eura, obuhvaća dvije županije i 12 jedinica lokalne samouprave, a izgradit će se pet luka i pristani&scaron;ta te 23 cestovna i pje&scaron;ačka mosta, dodala je Kosor.</p> <p>Ministar za&scaron;tite okoli&scaron;a, prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić napomenuo je da će kanal biti izgrađen kao plovni put 5b klase kojom će moći ploviti gotovo svi najveći riječni brodovi. Kanal objedinjuje tri najvažnije funkcije &ndash; plovidbu, navodnjavanje i odvodnju, te prometno povezuje tri najvažnije hrvatske rijeke &ndash; Dunav, Dravu i Savu, a omogućit će i u svijetu sve popularniji riječni cruising turizam. Izgradnjom kanala povezat će se 10. cestovni i željeznički koridor sa 7. dunavskim koridorom, a Hrvatska će se pozicionirati kao podunavska i jadranska država, naglasio je Bačić.</p> <p>Taj kanal biti će dio 570 kilometara složenog prometnog koridora Podunavlje-Jadran s kombiniranom riječno-željezničkom vezom, čime će se Hrvatska bolje povezati sa Srednjom Europom. Kanal će skratiti plovidbu Savom prema Zapadnoj Europi za 417 kilometara, odnosno za dva dana i dvije noći, a plovidba prema Crnom moru bit će kraća za 85 kilometara. Također će se omogućiti navodnjavanje 35.750 hektara poljoprivrednog zemlji&scaron;ta i odvodnja sliva kanala u funkciji uređenja povr&scaron;inske odvodnje na 173.000 hektara poljoprivrednog zemlji&scaron;ta, dodao je Bačić.</p> <p>Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Petar Čobanković očekuje da će uz kanal niknuti poslovne zone u koje će doći investitori kako bi koristili blagodati jeftinog prijevoza. Uvjeren sam da će se vrijeme u tim krajevima ubuduće mjeriti kao &bdquo;vrijeme prije kanala i poslije kanala&ldquo;, zaključio je Čobanković.</p> <p>Izvor: Hina&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> Facebook stranica projekta Sava Navigo http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=142 25/08/2011 <p>U okviru projekta Sava Navigo izrađena je Facebook stranica projekta koja je dostupna od danas na poveznici:</p> <p><a href="https://www.facebook.com/pages/Sava-Navigo/244275338926374?sk=info">https://www.facebook.com/pages/Sava-Navigo/244275338926374?sk=info</a></p> <p>Pozivamo sve zainteresirane da posjete ovu stranicu i uživaju u prizorima Posavine sa hrvatske i BiH strane.</p> Iz Luke Slavonski Brod prevozit će se nafta http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=141 04/08/2011 <p>Hrvatske tvrtke HŽ Cargo d.o.o., Agit d.o.o., Kepol terminal d.o.o., NESTRO Adria Slavonski Brod d.o.o. i Robno transportni centar Brod d.d. (RTC-Brod), zajedno sa tvrtkom OPTIMA grupa d.o.o. iz Banja Luke, potpisale su u srijedu u Slavonskom Brodu sporazum o strate&scaron;kom partnerstvu. Tvrtke se međusobno poslovno povezuju zbog gospodarskog i strate&scaron;kog razvoja u prijevozu nafte i naftnih derivata, te će zajedno ulagati u naftni terminal HŽ Cargo u Luci Slavonski Brod.</p> <p>Zlatko Rogožar, predsjednik Uprave HŽ Hrvatske željeznice holdinga i direktor HŽ Carga izjavio je da ovaj sporazum nosi nove prihode od oko 40 milijuna eura na godinu, te garantira da će se projekt izgradnje terminala privesti kraju odnosno u potpunosti zaživjeti u drugoj polovini 2012., kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe rafinerije iz Bosanskog Broda, čiji je vlasnik OPTIMA grupa.</p> <p>Jurij Belov, direktor OPTIMA grupe istakao je da je ovo važan sporazum za njegovu tvrtku jer se njime otvaraju vrata na balkansko trži&scaron;te prema moru.</p> <p>HŽ Cargo sa ostalim tvrtkama preuzima obavezu organizacije prijevoza te cjelokupne logistike. OPTIMA grupa se obvezala da će prevoziti oko 2 milijuna tona nafte i naftnih derivata od terminala Slavonski Brod do terminala u Zadru.</p> <p>Potpisanim ugovorom zadovoljan je i Marijan Jurić, direktor Lučke uprave Slavonski Brod jer ovaj ugovor otvara prostor za nove razvojne projekte Luke Slavonski Brod.</p> <p>Izvor: HŽ holding, <a href="http://www.seebiz.eu/">www.seebiz.eu</a>, Business.hr</p> Rehabilitacija rijeke Save u završnoj fazi http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=140 25/07/2011 <p>Janko Brnardić, ravnatelj Uprave unutarnje plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u razgovoru za Vjesnik - jedan od najznačajnijih dnevnih listova u Hrvatskoj, op&scaron;irno je iznio trenutno stanje u sektoru unutarnje plovidbe u Hrvatskoj, kao i buduće planove.&nbsp; Posebno se osvrnuo na stanje rijeke Save.</p> <p>Nedavnom odlukom ministra mora, prometa i infrastrukture propisana je prva klasa plovnosti rijeke Save sve do Brežica, čime se osigurava mogućnost izrade projekta plovnosti do granice sa Slovenijom. Hrvatska je bila lider u stvaranju inicijative rehabilitiranja i dovođenja plovnosti Save na onu razinu koju smo imali do devedesetih godina, a u tom je procesu pomogla i Međunarodna komisija za sliv rijeke Save. Hrvatska je nositelj projekta rehabilitacije te rijeke sve do Siska i prema međunarodnim institucijama.</p> <p>Kada se govori o rehabilitaciji, onda se misli na dovođenje Save u četvrtu klasu plovnosti, &scaron;to je minimalno da bi zadovoljila međunarodni karakter plovnog puta. Sava u određenim dijelovima ima tu kategoriju, ali je uglavnom treće klase. Međutim, postoje problemi i u održavanju plovnosti treće klase zbog nekontrolirane eksploatacije &scaron;ljunka. Hrvatska je praktički zabranila mogućnost izdavanja koncesije na eksploataciju &scaron;ljunka, osim za održavanje plovnosti.</p> <p>Brnardić napominje da je projekt rehabilitacije Save u zavr&scaron;noj fazi i izrada glavnog projekta je kandidirana za europski fond IPA. Do jeseni bi se mogao potpisati ugovor za izradu glavnog projekta koji se kasnije kandidira za izvođenje u strukturne fondove EU. Iz Uprave za unutarnju plovidbu Ministarstva kandidirano je mnogo projekata za IPA-u, no test-projekt je Sava i ako se uspije do jeseni potpisati ugovor za izradu glavnog projekta, osigurali smo ih praktički jo&scaron; osam vezanih uz infrastrukturu luka.</p> <p>Nakon osamostaljenja Hrvatska je zatekla lo&scaron;e stanje u riječnim lukama. Takvo je stanje predstavljeno Europskoj komisiji, koja je potom prihvatila razvojne projekte. Svi koji su sada u fazi projektiranja i čije se financiranje omogućava putem europskih pretpristupnih fondova, u izvedbenoj fazi financirat će se kroz strukturne fondove. Za fondove su time nominirane četiri luke, a među njima je i Nova luka Vukovar Istok. Luka Osijek u IPA-i ima dio za rekonstrukciju južne obale i nove prometne infrastrukture, te gradnju terminala za rasute terete.</p> <p>U hrvatskim riječnim lukama planira se i razvoj industrije. Luke na unutarnjim plovnim putovima imaju puno veći teritorij nego pomorske luke i namjera je, kao &scaron;to je i praksa EU, da se u njima smjesti industrijska djelatnost. Početkom jeseni očekuje se građevinska dozvola za novu tvornicu bioetanola unutar lučkog područja luke Osijek. U Luci Slavonski Brod već postoje dva koncesionara koja žele graditi objekte i potpisani su određeni predugovori. HŽ Cargo je jedan od većih koncesionara u luci Slavonski Brod, a grade se i pretovarni kapaciteti za opasne terete, a također i postoji interes za gradnju tvornice bioetanola u Slavonskom Brodu. Luka Sisak je danas potpuno privatizirana. Prvi teret koji je krenuo riječnim putem iz Siska prema Dunavu je iz Željezare koja je danas u američkom vlasni&scaron;tvu. Nadalje, očekuje se i razvoj tvornice za izradu betonskih elemenata, a riječ je o austrijskoj kompaniji koja će većinu materijala voziti riječnim putem.</p> <p>Brnardić se osvrnuo i na ekolo&scaron;ki aspekt rehabilitacije rijeke Save. Udruge zelenih često su govorile da Hrvatska kanalizira rijeku Savu. No tu se treba istaknuti da su se po&scaron;tivali svi elementi za&scaron;tite okoli&scaron;a i rijeka Sava ostaje u svom prirodnom toku. Projekt rehabilitacije Save napravljen je tako da je uspio zadovoljiti sve želje, osim onih koji tvrde da se u prirodu ne smije ni&scaron;ta dirati.</p> <p>Do ulaska u EU Hrvatska bi mogla dobiti građevinsku dozvolu za Savu, &scaron;to je uvjet za pristup strukturnim fondovima, a prema srednjoročnim planovima, projekt za tu rijeku trebao bi se zavr&scaron;iti do 2018. Time bi zavr&scaron;ila kompletna regulacija Save na četvrtu klasu plovnosti do Siska. To znači da bi se u 300 dana u godini jamčila dubina od 250 centimetara.</p> <p>Hrvatska također sudjeluje u svim europskim programima i projektima koji se odnose na plovidbu, a tome treba dodati i da je država većinski vlasnik Centra za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) koji je od osnivanja do danas postigao vrhunske rezultate u Europi u razvoju softvera i hardvera za sigurnost unutarnje plovidbe. Također, treba napomenuti da je u pregovorima Europska komisija posebno pohvalila područje plovidbe, jer su pregovori u tom dijelu zaokruženi bez ijedne primjedbe.</p> <p>Vjesnik također donosi kratak osvrt kapetana Maria Babića, državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na budućnost prebacivanja prijevoza s cesta na rijeke. Kapetan Babić ističe da će se u Europi ubuduće posebna pozornost pridavati plovidbi unutarnjim plovnim putovima, jer je trend preusmjeravanje tereta s ceste na jeftiniji i ekolo&scaron;ki prihvatljiviji promet, prije svega riječni. EU čak dopu&scaron;ta i poticaje za one prijevoznike koji prijevoz preusmjere s ceste na rijeku.</p> <p>U Hrvatskoj autoceste i ceste jo&scaron; nisu toliko opterećene kao na zapadu, no ostaju ekolo&scaron;ki i financijski segment, jer je riječni prijevoz jeftiniji nego cestovni. Stoga svi planovi Ministarstva vode u tom smjeru, ističe Babić. Međutim, nijedan&nbsp; projekt nije počeo niti će početi bez konzultacija s nadležnim tijelima i bez odgovarajućih studija, pa se tako bez studija nije radilo&nbsp; ni&scaron;ta &scaron;to je imalo veze s planovima za Savu. Sve mjere koje se predlažu za revitalizaciju Save ne prelaze gabarite koji su bili prije Domovinskog rata. Babić dodaje da se i&scaron;lo prema fondovima EU da bi se osigurali projekti za održavanje plovnih putova i gradnju luka. Također, i u državnom proračunu se osiguravaju sredstva za ovu namjenu. Vlada je osnovala Agenciju za održavanje plovnih putova, a ustrojene su i lučke uprave, na sličan način kao i na moru. Vodi se računa i o sigurnosnom aspektu pa se dijelom već ostvario projekt automatizacije upravljanja riječnim prometom.</p> <p>U Europi postoji trend iskopavanja posebnih kanala za uspostavljanje plovnih putova, dok u Hrvatskoj osim kanala Vukovar-&Scaron;amac ne treba iskopavati dodatne. Kapetan Babić dodaje kako je važno uspostaviti dobre veze između morskih i riječnih luka. Nekada je postojala suradnja između luka Rijeka i Vukovar, kada se dio rasutih tereta iz riječke luke iskrcavao u Vukovaru, a dalje se prebacivao riječnim putem. Kada se sagradi koridor 5c, koji prolazi vrlo blizu Vukovara i Slavonskog Broda, otvaraju se velike mogućnosti za ta dva grada, a time i za luku Ploče. Na kraju kapetan Babić ističe da kako vjeruje da će Sabor najesen prihvatiti prostorni plan kojim će se rije&scaron;iti pitanje kanala Vukovar-&Scaron;amac i kojim će rijeka Sava dobiti posebnu važnost.</p> <p>Izvor: Vjesnik</p> Izvještaj sa radionica u okviru projekta SAVA NAVIGO http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=139 20/07/2011 <p>U okviru projekta Sava Navigo u srpnju su održane dvije radionice.</p> <p>Prva radionica, na kojoj je prezentiran nacrt Studije prekograničnih procedura za turistička plovila, održana je 6. srpnja u Novoj Gradi&scaron;ki. Radionici su prisustvovali predstavnici različitih nadležnih institucija, kako iz Republike Hrvatske, tako i iz Bosne i Hercegovine. Sudionici radionice aktivno su sudjelovali u radu, na način da su davali svoje komentare na nacrt navedene Studije, kao i prijedloge za pojednostavljenje procedura. Radionica se stoga pokazala vrlo uspje&scaron;nom, &scaron;to će doprinijeti i boljoj kvaliteti same Studije, kada njena finalna verzija bude zavr&scaron;ena.</p> <p>Druga radionica, na kojoj je prezentiran nacrt Studije turističke ponude Posavine, održana je 15. srpnja u Kulturnom centru Gradi&scaron;ka u Bosni i Hercegovini. Ova Studije rezultat je obilaska terena i brojnih sastanaka s turističkim organizacijama i zajednicama i predstavnicima lokalne zajednice u projektnom području, te prikupljanja različitih materijala i podataka. Cilj ove Studije je da na jednom mjestu prikaže sve &scaron;to Posavina, i sa hrvatske i sa bosanskohercegovačke strane, trenutno ima za ponuditi turistima, kao i koji su to turistički potencijali ove regije. Rezultati Studije pokazuju da u Posavini, posebno u njenom bosanskohercegovačkom dijelu, postoje značajni potencijali za razvoj turizma koji nisu iskori&scaron;teni na adekvatan način. Kroz razvoj i iskori&scaron;tavanje ovih potencijala, moglo bi se značajno doprinijeti ekonomskom razvoju ove regije, a time i boljoj kvaliteti života njenih stanovnika.</p> <p>Drugoj radionici prisustvovali su i predstavnici projekta VIOR (Vinkovci and Ora&scaron;je Heritage Tourism Project), koji je također dobio financijsku podr&scaron;ku Europske unije kroz IPA prekogranični program Hrvatska-BiH, a ima za cilj promociju i unapređenje turizma. Stoga je ova radionica iskori&scaron;tena kao prilika da se turističke zajednice i organizacije upoznaju i sa ovim projektom te posebno sa &bdquo;abonosom&ldquo;, crnim hrastom koji se pojavljuje ispod tisuća godina starih naplavina duž obale Save, a koji je jedan od značajnijih turističkih atrakcija regije.</p> Prezentacije u okviru projekta SAVA NAVIGO http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=138 04/07/2011 <p>U okviru projekta SAVA NAVIGO &ndash; Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina, koji se implementira u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska &ndash; Bosna i Hercegovina, tijekom mjeseca srpnja održat će se dvije prezentacije.</p> <p>Prva radionica, na kojoj će bit predstavljen &bdquo;Nacrt studije prekograničnih procedura za turistička plovila&ldquo;, održat će se 6.srpnja sa početkom u 11 sati u hotelu &bdquo;Kralj Tomislav&ldquo;, Nova Gradi&scaron;ka, Hrvatska. Na drugoj radionici, koja će se održati 15. srpnja sa početkom u 11 sati u Kulturnom centru, Gradi&scaron;ka, Bosna i Hercegovina, bit će predstavljen &bdquo;Nacrt studije turističke ponude regije Posavina&ldquo;.</p> <p>Ove dvije radionice imaju za cilj, osim prezentacije nacrta studija, da zainteresirane stranke iznesu svoje mi&scaron;ljenje o zaključcima istih. Radionice bi trebale potaknuti diskusije koje bi trebale proizvesti komentare i preporuke za pobolj&scaron;anje, koje će zatim biti ugrađene u finalne verzije obje studije.</p> <p>Ako ste zainteresirani za sudjelovanje na ovim radionicama, vi&scaron;e informacija možete dobiti od kontakt osoba Nermine Tipura Dervi&scaron;ić i Aleksandre Tomić Ćato, na tel/fax: +387 33 207 949 ili e-mail: <a href="mailto:nermina@coor.ba">nermina@coor.ba</a> ili <a href="mailto:aleksandratc@coor.ba">aleksandratc@coor.ba</a></p> Predstavljen „Atlas rijeke Save za nautički turizam“ http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=137 01/06/2011 <p>&bdquo;Atlas rijeke Save za nautički turizam&ldquo;, zajednički projekt udruženja 17 gospodarskih komora Ekonomske regije u slivu rijeke Save (ERUSRS) iz Hrvatske, Slovenije, srbije i Bosne i Hercegovine, predstavljen je danas u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) &ndash; Županijskoj komori Sisak.</p> <p>Atlas je prije svega namijenjen nautičarima, profesionalcima i amaterima te turistima. Sadržava tekst i fotografije o svim gradovima i regijama duž Save, a njegov je sastavni dio i vi&scaron;e od 100 karata, rekao je danas predstavljajući Atlas, tajnik Hrvatske gospodarske komore Zagreb Mladen Stević.</p> <p>Prekogranična suradnja bitan je čimbenik regionalnog razvoja svake države, pa su tako 2007. godine gospodarske komore s područja sliva rijeke Save iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Srbije potpisale protokol o suradnji na projektu Ekonomske regije u slivu rijeke Save (ERUSRS). Riječ je o području koje zahvaća oko 940 kilometara riječnog toka i priobalja, s oko 6,8 milijuna stanovnika i 140 tisuća tvrtaka te s milijun plovila na rijeci Savi na godinu, pi&scaron;e među ostalim u predgovoru tog izdanja.</p> <p>Prekogranična suradnja na području rijeke Save, uz kori&scaron;tenje prirodnih resursa te rijeke i njezino ekolo&scaron;ko očuvanje, može pridonijeti poticanja novih ulaganja, turizma, prometa i bržeg gospodarskog razvoja cijele regije, stajali&scaron;te je Hrvatske gospodarske komore.</p> <p>Početak je to jačanja ekonomske suradnje četiri hrvatskih županija te zemalja u regiji, rekla je sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić-Merzel ističući važnost takvih publikacija. Ustvrdila je kako je ta županija u proteklih &scaron;est godina u poticanju razvoja turizma uložila dvanaest i pol milijuna kuna.</p> <p>Putovati Savom kroz Hrvatsku i zemlje regije znači upoznati na stotine sela i nekoliko desetaka gradova. Njihova posebnost i ljepota opisana je u ovom nautičko-turističkom vodiču koji će, vjeruju izdavači, oživjeti nautički turizam u cijeloj regiji.</p> <p>&bdquo;Atlas rijeke Save za nautički turizam&ldquo; predstavljen je u sklopu sastanka Foruma predsjednika projekta ERUSRS-a, a organizirale su ga HGK iz Zagreba i Županijska komora iz Sisak.</p> <p>Izvor: Hina</p> Treći sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save http://www.crup.hr/index.php?page=newsItem&id=136 01/06/2011 <p>Treći sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save &ndash; Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije održan je 1.lipnja na Dan rijeke Save na Brdu kod Kranja u Sloveniji.</p> <p>Na sastanku su bili Zdravko Krmek, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, &scaron;umarstva i vodnog gospodarstva koji je predstavljao Republiku Hrvatsku te predsjedavajući Savske komisije kap. Mario Babić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.</p> <p>Na ovom sastanku donijeta je Deklaracija kojom se potvrđuju ciljevi Okvirnog sporazuma kao važne smjernice za rad u odnosu na različite vidove suradnje i razvoja u regiji, i daje podr&scaron;ka daljnjem razvoju plovidbe i upravljanja vodama, te nagla&scaron;ava uloga Savske komisije u postizanju tih ciljeva.</p> <p>Predstavljena je nova, revidirana Strategija za provedbu Okvirnog sporazuma i Akcijski plan za razdoblje 2011.-2015. Provedbom ovih dokumenata države savskog sliva dat će aktivni regionalni doprinos učinkovitoj provedbi Strategije Europske unije za dunavsku regiju (2014-2020) i strate&scaron;kih planova za sliv Save (plan upravljanja slivom i plan upravljanja rizikom od poplava).</p> <p>Predviđen je razvoj integralnih sustava za sliv Save (sustav prognoze i upozoravanja na opasnost od poplava i akcidenata, geografski i riječni informacijski sustav), prilagodba na negativne učinke klimatskih promjena, uključujući i smanjenje &scaron;teta od su&scaron;a, kao i početak radova na obnovi polovnog puta Save.</p> <p>Isto tako u planu je veće kori&scaron;tenje iznimnog potencijala sliva rijeke Save za razvoj nautičkog turizma i rekreacije, čemu doprinosi i prezentirani Nautičko-turistički vodič za rijeku Savu, kao i druge razvojne aktivnosti u slivu (npr. proizvodnja hidroenergije, opskrba vodom, poljoprivreda) koje će biti popraćene analizama ekolo&scaron;ke održivosti.</p> <p>Sastanak stranaka Okvirnog sporazuma održava se svake dvije godine i predstavlja značajan institucionalni mehanizam provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save koji je potpisan 2002. godine, a stupio je na snagu 2004. Godine.</p> <p>Strate&scaron;ki mu je cilj prekogranična suradnja država stranaka radi osiguranja održivog razvoja regije u slivu rijeke Save u cilju uspostavljanja međunarodnog režima plovidbe rijekom Savom i njenim plovnim pritokama, uspostavljanja održivog upravljanja vodama i poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, kao i za smanjivanje i uklanjanje &scaron;tetnih posljedica nastalih uslijed poplava, leda, su&scaron;a i slučajeva ispu&scaron;tanja opasnih tvari u vode.</p> <p>Slijedeći sastanak država stranaka planiran je 2013. u Bosni i Hercegovini.</p> <p>Izvor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, <a href="http://www.mmpi.hr/">http://www.mmpi.hr/</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> CRUP d.o.o. - vijesti